015-310 58 73
info@wisselbeker.nl
Molenweg 4, 2631 AC Nootdorp

Stichting Rondom Baba werkt in Mali aan duurzame ontwikkeling van de leef- en werkomstandigheden van de extreem armen en streeft ernaar om door opleiding en werk in combinatie met gedrags- en cultuurverandering de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken. Daarvoor is de gemeenschap Here Bugu (plaats van vrede) opgezet waar samen wordt geleefd, gewerkt, gespeeld en geleerd. Op de website www.rondombaba.nl is te lezen dat, door aan te sluiten bij oude, waardevolle tradities en van daaruit een nieuw samenwerkingsmodel en nieuw gedrag te ontwikkelen, stap voor stap, een duurzaam project ontstaat dat gedragen wordt door de bevolking zelf.

Vanuit het motto "neem het beste van je cultuur en deel het met het beste van de cultuur van een ander", worden negatieve ontwikkelingen overwonnen en omgezet in positieve acties. Daarmee wordt de weerbaarheid en de vitaliteit van de betrokkenen versterkt. Kernwaarden hierbij zijn: bottom-up, wederkerigheid, al doende leren, inspelen op dagelijkse situaties en respect en gelijkwaardigheid. De focus ligt hierbij op het samenwerkingstraject waarbij communicatie, creativiteit, fantasie en openheid de belangrijkste ingredienten zijn. 

In Mali is sprake van groeiende ongelijkheid tussen arm en rijk. Dit drijft de allerarmsten, en met name de jeugd, in een isolement van waaruit zij steun zoeken bij - en doelwit worden van - radicale organisaties. Het werk van Here Bugu legt de nadruk op het opdoen van positieve kennis en ervaring. Zij versterken het gevoel van eigenwaarde en geven de participanten een stem.

De stichting wil, door het genereren en beheren van fondsen voor onderwijs, gezondheidszorg en openbare voorzieningen het algemeen belang dienen. Alle projecten dienen te zorgen voor arbeidsplaatsen, het betrekken van mensen bij het programma en uiteindelijk ook inkomsten te verdienen die herinvesteerd kunnen worden in de verdere ontwikkeling van Here Bugu. Zo wordt er gewerkt in de bouw, veeteelt, land- en tuinbouw, duurzame energie, onderwijs en scholing voor volwassenen. In de toekomst wil men verder nog festivals organiseren, uitwisseling op het gebied van podiumkunsten en tours met toeristen. 

Stichting Oekraïne heeft hulp nodig heeft als doelstelling om vooral medische hulpgoederen

Toen op 8 augustus 2013 totaal onverwacht, na 7 maanden zwangerschap, Miracle werd geboren, werden zijn ouders, Nicoline Tresfon en Jonathan Ogidi-Nkwankwo, zich bewust van de primitieve omstandigheden waarin Miracle ter wereld kwam in het Federal Medical Centre in zuid-oost Nigeria. 

Zij werden daar geconfronteerd met de beperkte middelen waarmee dit ziekenhuis prille kinderlevens probeerde te redden. Ook zagen zij toen de concrete behoeften op het gebied van medische apparatuur en hulpmiddelen. Zo stierven er pasgeboren baby's vanwege het tekort aan couveuses. Een schrijnende werkelijkheid die met eenvoudige middelen voorkomen kan worden.

Hun persoonlijke ervaring van de geboorte van Miracle en de toewijding van de artsen en het verplegend personeel in het FMC in Umuahia Nigeria, die alles in het werk stelden om kinderlevens te redden met de beperkte beschikbare middelen hebben Nicoline en Jonathan geinspireerd om de Stichting Dare 2 Care op te richten. Het is een organisatie zonder winstoogmerk, die zich richt op het inzamelen van geschonken medische materialen voor vroeg geborenen en zieke kinderen op de intensive care van het Federal Medical Centre. Bovendien biedt Dare 2 Care ondersteuning in de verschillende uitdagende situaties op de afdeling vroeg geborenen. Ook heeft de stichting als missie om het transport van de aangeboden hulpmiddelen te volgen en erop toe te zien dat de ingezamelde goederen ook daadwerkelijk op de juiste plek terecht komen. 

De missie van de stichting volgens de website is:

- om de verouderde huisvesting van het FMCU en haar medische beperkingen aan het licht te brengen;
- om de realiteit en het contrast tussen het FMCU en de westerse ziekenhuizen te laten zien;
- om premature en zieke kinderen een betere kans op overleven te bieden;
- om een samenwerkingsverband tot stand te brengen tussen het FMC en de betrokken personen en instanties om gezamenlijk de doelen van de Stichting Dare2Care te verwezenlijken.

Een van de doelstellingen van de stichting is onder andere om voorlichting te geven aan donoren over de moeilijker ervaringen die moeders en hun kinderen tegenkomen in Nigeria en hoe geholpen kan worden om de kindersterfte tegen te gaan en om het personeel van het FMCU te helpen bij de implementatie, logistiek en ontwikkeling van de gedoneerde goederen voor het ziekenhuis. 

Kijk voor meer informatie op de website: www.stichtingdare2care.nl 

Het Ronald Mc Donald Huis Den Haag

Zieke kinderen voelen zich beer met hun ouders, broertjes en zusjes in de buurt. Ouders houden de zorg beter vol met een rustplek dicht bij hun zieke kind. Want als je hele wereld op de kop staat door ziekte of zorg, is als familie bij elkaar zijn het belangrijkste. Een plek om bij te komen en op te laden. Om binnen een paar minuten bij het bed van hun zieke kind te staan. Het Huis in Den Haag biedt sinds 1999 een tijdelijk thuis aan ouders, broertjes en zusjes van zieke kinderen die in het ziekenhuis zijn opgenomen. Zowel in het Juliana Kinderziekenhuis als in het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft is een dergelijke Huis te vinden. Ouders willen graag dag en nacht bij hun zieke kind zijn maar niet iedereen woont dichtbij en niet elk ziekenhuis heeft ruimte om te overnachten.

Het Ronald McDonald Huis gelooft in Family Centered Care: ouders kennen hun kind het beste en vormen, samen met de zorgverleners, een team. Aandacht, liefde en nabijheid van familie hebben een aantoonbaar positief effect op het welzijn van het zieke kind. Ouders komen in het Huis tot rust en houden daardoor de zorg voor hun zieke kind beter vol. Er is ruimte voor privacy maar ook voor contact met lotgenoten. Broertjes en zusjes zijn ook welkom. Zo loopt het gezinsleven in het Huis zo veel mogelijk door en blijven families samen. In de huiskamers staan de koffie en de vrijwilligers altijd voor iedereen klaar. De huiskamer is een warme, huiselijke plek midden in het ziekenhuis.

Het Ronald McDonald Huis ontvangt geen overheidssubsidie maar krijgt wel de bevlogen hulp van vrijwilligers, medewerkers, donateurs en sponsors. 

Subcategorieën