015-310 58 73
info@wisselbeker.nl
Molenweg 4, 2631 AC Nootdorp

De School met den Bijbel

Het gebouw van de kringloopwinkel is mooi maar al behoorlijk oud. Het is in 1925 gebouwd als school voor de School met den Bijbel. Daarna is het tijdelijk in gebruik geweest als gemeentehuis en daarna weer als bibliotheek. Ook de speel-o-theek heeft nog gebruik gemaakt van het gebouw. Sinds mei 2005 is het gebouw in eigendom van de kringloopwinkel. Het gebouw, vermeld op de gemeentelijke monumentenlijst, was toen wel toe aan een grondige opknapbeurt.
De aankoop en de financiering van de renovatie hebben een aantal jaren een groot deel van de inkomsten opgeslokt maar dat is het wel waard geweest. Als monument hebben wij ook de plicht om goed voor ons gebouw te zorgen. In het najaar van 2007 is de renovatie afgerond maar uiteraard brengen het beheer en onderhoud van het gebouw jaarlijks nog steeds kosten met zich mee maar inmiddels kan het grootste deel van onze inkomsten aan goede doelen worden besteed.

ë

Het gebouw werd in 1925 opgericht met twee lokalen als School met den Bijbel. In het huis dat ervoor staat woonde het toenmalige hoofd van de school.
Later is er de hal met de voordeur aangebouwd en rechts daarvan een derde lokaal aangebouwd.

In 1935 is het pand aan de rechterzijde uitgebreid met de huidige entree en naastliggend lokaal. De gevels zijn opgetrokken in licht roodbruine baksteen in kruisverband op een plint van donkerbruine baksteen in identiek verband. Boven de vensteropeningen in de voorgevel zijn betonnen lateien toegepast. De overige gevelopeningen zijn voorzien van een rollaag in baksteen.

De voorgevel is verdeeld in traveeën gescheiden door een halve steen uitgemetselde penanten. Deze penanten verbreden zich in de bovenzone van de gevel op de lateien op te vangen. In de tweede penant van links is een tegeltableau opgenomen met de tekst "School met den Bijbel" en in de derde penant een gevelsteen met het bouwjaar.
De vensteropeningen bezitten een kozijn met zware houtmaat, dat met vaste stijlen in vijf vakken is onderverdeeld. Elk vak bezit onder drieruits-stolpramen en boven een vierruits kantel-bovenraam. Het verschil in bouwfase is afleesbaar in de detaillering van de kozijnen. De entree ligt verdiept met een kozijn met dubbele deuren en een vast bovenlicht. De onderzijde van de deuren is voorzien van een balusterachtige versiering ter bescherming van de glasruit in de deur.  De zij- en achtergevel zijn soberder van opzet. Het oudste gedeelte bezit een serie kleinere vensteropeningen, terwijl de gevel van het jongere deel grotere vierruits vensters bezit.

De overgang naar het gesmoorde Tuile du Nord pannen gedekte zadeldak wordt gevormd door een houten bakgoot op klossen. Het platte dak van de aanbouw aan de achterzijde wordt voor wat betreft het oudste deel begrensd door een vlak houten boeideel. De dakrand van de aanbouw van het jongere deel is hoger opgetrokken als een balustrade.

Het pand is door de gemeente Pijnacker-Nootdorp aangemerkt als gemeentelijk monument vanwege het afgewogen harmonische ontwerp, de ingetogen detaillering, stedenbouwkundige situering en als archetype van een dorpsschool uit de bouwtijd.