015-310 58 73
info@wisselbeker.nl
Molenweg 4, 2631 AC Nootdorp

Stichting Op Gelijke Voet

Stichting Op Gelijke Voet steunt (para)medische projecten ten bate van kinderen met beperkingen van orthopedische aard of ten gevolge van hersenbeschadiging in de Republiek Congo en Rwanda. De projecten zijn gericht op kennisoverdracht en versterking van de lokale zorgverlening. Twee keer per jaar reizen orthopeden en neurologen af naar de betreffende landen.
Stichting Op Gelijke Voet is veertig jaar geleden ontstaan als een particulier initiatief in Congo-Brazzaville (Republiek Congo) voor hulp aan kinderen die lijden aan de gevolgen van polio. Alle medewerkers en bestuursleden verrichten hun werkzaamheden voor Stichting Op Gelijke Voet zonder daarvoor een beloning te ontvangen. Dit geldt ook voor de medische en paramedische medewerkers die periodiek naar de betreffende landen afreizen.
In samenwerking met het Congolese ministerie van Sociale Zaken startte Stichting Op Gelijke Voet in 2010 met de voorbereidingen voor het operatief behandelen van kinderen met een aangeboren of later gekregen vergroeiing van ledematen. De medische kunde en voorzieningen hiervoor ontvangen in het land op dat moment nagenoeg geheel.
Operatiekamers en operatie-instrumenten waren onvoldoende aanwezig of voldeden niet aan de eisen van (vooral hygienische) die de moderne geneeskunde stelt.
In september 2012 is de eerste medische equipe met daarin twee orthopedisch chirurgen, een operatieassistent en een kinderfysiotherapeut uitgezonden. Deze equipe nam alle benodigde (steriele) operatie-instrumenten, verbandmiddelen, medicijnen en wat dies meer zij mee. Vanaf 2012 tot nu zijn er ieder jaar een tot twee medische equipes uitgezonden. Een belangrijke doelstelling is de medische kundigheid en de faciliteiten om dit soort orthopedische operaties uit te voeren en de noodzakelijke nazorg te verlenen, in de Republiek Congo en Rwanda zelf tot stand te brengen.
Naast de orhopedie is nog een tweede werkveld gekomen: de behandeling van kinderen met cerebrale parese (CP), hersenbeschadiging en de fysieke gevolgen daarvan. Deze kinderen zijn niet te genezen maar wel is het mogelijk hun welbevinden te verbeteren door middel van het aannemen van betere lichaamshoudingen. Hier hoort de verstrekking van aangepaste stoelen bij. Ook is het belangrijk om deze kinderen zo veel mogelijk te stimuleren, onder meer met speelgoed. Ouders moeten in de dagelijkse behandeling van hun CP-kind de hoofdrol hebben, maar zij moeten die rol eerst leren. Stichting Op Gelijke Voet is in de Republiek Congo een langjarig project gestart om lokale fysiotherapeuten te trainen in de behandeling van CP-kinderen. 
Naast de operatieprojecten en het neurologische project, die de meeste aandacht trekken, steunt de stichting het in Brazzaville gevestigde Willem Struijs Centrum. In die centrum is een werkplaats ingericht voor de vervaardiging van orthopedische hulpmiddelen zoals maatschoenen, beugels, prothesen en driewielers. Twee Congolese medewerkers zijn op kosten van de Stichting Op Gelijke Voet in Togo opgeleid tot orthopedisch schoenmaker. Zij bemannen het schoenatelier in het Willem Struijs Centrum. 

Meer informatie: www.sogv.net