015-310 58 73
info@wisselbeker.nl
Molenweg 4, 2631 AC Nootdorp

De Stichting werft fondsen om projecten m.b.t. het welzijn van zieke kinderen en hun families in het Sophia Kinderziekenhuis te realiseren of te verbeteren. Verder zet de Stichting zich in voor financiering van wetenschappelijk onderzoek, om oorzaken van ziekten te ontdekken en behandelmethoden te verbeteren. Ook draagt de Stichting bij aan projecten om vernieuwingen mogelijk te maken waardoor het Sophia als kinderziekenhuis binnen Europa voorop blijft lopen. 

In het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis wordt gezorgd voor de meest bijzondere en kwetsbare patiënten. De Stichting doet er alles aan om hun verblijf in het ziekenhuis zo aangenaam mogelijk te maken. Een ziekenhuisopname is vaak spannend en ingrijpend voor kinderen en hun ouders. Men doet er alles aan om de kinderen even te laten vergeten dat ze ziek zijn. Het creëren van een omgeving waar de kinderen zich prettig voelen draagt daar zeker aan bij en kan zorgen voor afleiding, plezier en ontspanning.

Het Sophia staat aan de vooravond van een renovatie. Maar voor het zover is moet er nog veel gebeuren. In de tussentijd wil men heel graag een aantal wachtruimtes, behandelkamers en speelplekken opfrissen en gezelliger maken. Dat kan door middel van aankleding maar bijvoorbeeld ook door de aanschaf van nieuwe rooming-in bedden waarop ouders bij hun kind kunnen blijven slapen. En het extra opvrolijken van de buitenspeelplaatsen met kunstgras, bloembakken en bankjes voor de ouders. Iets dat vanzelfsprekend zou moeten zijn maar helaas niet bekostigd kan worden uit de zorgbudgetten.

Schenkingen van donateurs maken het mogelijk om diverse projecten voor de kinderen te realiseren die buiten het reguliere budget vallen. Of het nu gaat om een fijne speelkamer, activiteiten in het ziekenhuis, innovatieve voorzieningen om de zorg nog beter te maken of voorlichtingsmateriaal, het is allemaal hard nodig.

Het Sophia heeft daarom de volgende projecten op stapel staan:
- een superzacht vriendje voor de patiënten;
- pijn- en angstreductie d.m.v. Virtual Reality;
- ontspannen met een VR-bril;
- meedoen aan Sophia-t.v.;
- aangenaam wachten;
- afscheidsmandjes voor baby's;
- prikcadeautjes;
- Sophia evenementen.

Wil je meer weten over deze projecten of over het Sophia kinderziekenhuis? Kijk dan op: https://vriendensophia-kinderziekenhuis.nl 

In 2007 bezocht Marjanne Oomen voor het eerst Bali. Een aantal jaren werkte zij afwisselend in Nederland en Indonesië. Doordat zij in Nederland op verschillende werkplekken actief was heeft Marjanne met veel teams, patiëntengroepen en specialisten gewerkt. De mogelijkheid om in een  multidisciplinair team te werken begon zij in Indonesië op een gegeven ogenblik toch wel erg te missen. Gelukkig heeft zij ook gezien dat Indonesië op het gebied van gezondheidszorg grote veranderingen heeft ondergaan. Desondanks is het voor de bewoners vaak nog onduidelijk welke (revalidatie)mogelijkheden er op welke plekken worden geboden. Aangezien de ontwikkeling op (para)medisch gebied heel snel gaat, zou een samenwerking en structuur, die in Nederland al zo gewoon is, in Indonesië een aanzienlijke meerwaarde kunnen zijn. Deze constatering was voor Marjanne de aanleiding om te starten met de ontwikkeling van de Stichting "Stepping Stones" voor de kinderen en gezondheidswerkers die betrokken zijn bij deze kinderen. 

Stepping Stones heeft als visie: het neerleggen van hun diensten als "stapstenen" en met elkaar verbinden om de juiste zorg te verlenen voor een kind met een fysieke beperking. De missie is om ieder fysiek beperkt kind in Indonesië op de best mogelijke manier te helpen om daarmee tot optimale zelfstandigheid en participatie te komen. Het doel is dat ieder kind in Indonesië gebruik moet kunnen maken van goede revalidatiezorg. Omdat de ervaring heeft geleerd dat er nog vele stapstenen worden gemist of dat ouders niet weten waar ze terecht kunnen, richt de stichting zich vooral op:

- het creëren van nog missende stenen
- het verbinden van bestaande stenen
- een hand bieden aan degene voor het nemen van een volgende stap
- het verbeteren en verstevigen van de huidige stenen.
Dit geldt voor alle activiteiten van de stichting. Om maatwerk te kunnen bieden aan elke patiënt is het van belang dat paramedici en medisch specialisten hun expertise optimaliseren en kunnen toepassen in dagelijkse situaties. Hierdoor kan het beste zorgpad worden samengesteld voor kinderen met een beperking en hun ouders. Door educatie aan het netwerk te bieden, zoals verloskundigen en hulpverleners, wordt kennis over (fysieke) beperkingen van kinderen, maar vooral ook de mogelijkheden, vergroot. Daarnaast wordt educatie aangeboden aan ouders, zodat zij begrijpen welke zorg er nodig is voor hun kind. Dankzij een sterk netwerk met nauwe samenwerking en goede educatie, kan worden gewerkt aan het bieden van optimale zorg aan het kind. De focus ligt hierbij op "vroegsignalering". Het eerder herkennen van een beperking en starten met optimale zorg. De stichting heeft niet de ambitie om een behandelcentrum te zijn. Er worden geen taken en werkzaamheden van lokale instanties overgenomen, dat zijn juist de bestaande "stenen" die de stichting wil verstevigen. 

Het goede doel voor de maand maart is de African Foundation. Deze stichting werd in 1992 opgericht om mensen die in belangrijke plattelandsgemeenschappen in de buurt van beschermde gebieden leven, te verbeteren, vaardigheden bij te brengen en te versterken. De stichting gelooft dat, om echte ontwikkeling te laten plaatsvinden, niet alleen de natuurlijke omgeving en dieren in het wild gekoesterd moeten worden, beschermd en behouden, maar ook de mensen, hun cultuur en gebruiken. Door samen te werken met gemeenschappen, regeringen en de particuliere sector, ondersteunt African Foundation de ontwikkeling van duurzame projecten die gemeenschappen sterker maken en bijdragen aan het behoud van het land en de natuur in Afrika.

De stichting houdt zich onder andere bezig met gezondheidszorg, onderwijs, behoud van natuur en milieu. het ter beschikking stellen van beurzen voor studenten, plattelandsontwikkeling e.d. Voor wat betreft de gezondheidszorg kan opgemerkt worden dat veel plattelandsgemeenschappen geen makkelijke toegang hebben tot ziekenhuizen en lokale zorginstellingen. Africa Foundation werkt samen met gemeenschappen en gemeenten om de toegang tot medische diensten te verbeteren. Dit omvat het bouwen van klinieken en accommodatie voor gezondheidswerkers, het faciliteren van initiatieven voor gemeenschapszorg en het ontwikkelen van boorgaten en dammen voor veilig drinkwater. Toegang tot veilige sanitaire voorzieningen blijft ook een groot probleem in arme plattelandsgemeenschappen.

"Onderwijs is het krachtigste wapen dat je kunt gebruiken om de wereld te veranderen" zie Nelson Mandela al. Africa Foundation ondersteunt gemeenschappen om de kwaliteit van en toegang tot onderwijs te verbeteren, van ontwikkelingscentra voor jonge kinderen tot de lagere en middelbare school. Onderwijs op tertiair niveau wordt aangeboden via beurzen, waardoor jongeren de kans krijgen om naar een hogeschool of universiteit te gaan. Het Community Leaders Education Fund (CLEF) biedt beurzen en psychosociale ondersteuning aan plattelandsjongeren uit Zuid-Afrika, Botswana, Namibië, Tanzania en Kenia. De beurs is ontstaan uit de erkenning van gemeenschapsleiders dat, op de cirkel van armoede op het Afrikaanse platteland echt te doorbreken, jongeren toegang moeten hebben tot tertiair onderwijs om de vaardigheden te verwerven om hun inzetbaarheid te vergroten. Sinds 1996 heeft het fonds meer dan 800 beurzen toegekend aan meer dan 500 studenten, die niet alleen hun leven hebben veranderd, maar ook dat van hun directe en bredere familie, door het rimpeleffect dat wordt gevoeld door het genereren van inkomsten binnen een gezin. Door zakelijk mentorschap en ontwikkeling te bieden, ondersteunt African Foundation het genereren van duurzame inkomsten voor mensen die in plattelandsgemeenschappen wonen, bijvoorbeeld door het organiseren van ambachtelijke markten. Het maken en verkopen van ambachten en sieraden voor toeristen die  de nabijgelegen beschermde gebieden bezoeken, is een populaire mogelijkheid om inkomsten te genereren. Ondanks vaardigheid en vastberadenheid hebben de ambachtslieden vaak beperkt succes bij het behalen van een consistente verkoop en een duurzaam inkomen. African Foundation ondersteunt ambachtlieden om niet alleen hun productkwaliteit en assortiment te ontwikkelen, maar ook hun financiële en zakelijke kennis te ontwikkelen en de ontwikkeling van infrastructuur te vergemakkelijken om een verscheidenheid aan klanten aan te treken.

Ook houdt de Stichting zich bezig met verbetering van de productiviteit en toegang tot markten voor de lokale boeren. Landbouw is de basis van het levensonderhoud van de meeste gezinnen op het platteland. Door een gebrek aan apparatuur, expertise en toegang tot markten zijn de productiesnelheden en winsten niet optimaal voor veel boeren. African Foundation ondersteunt kleinschalige boerderijen met verbeterde toegang tot water en irrigatie, landbouwapparatuur, schaduwinfrastructuur en koppelingen met potentiele kopers. Door dit te doen, verbetert African Foundation het inkomen van boeren en verbetert de capaciteit om anderen in dienst te nemen naarmate hun productie toeneemt. Daarnaast biedt het lokale aannemersprogramma mentorschap op maat voor ambachtslieden die in landelijke gemeenschappen werken. Na een behoefte-analyse worden trainings- en ervaringsmogelijkheden geboden, inclusief toegang tot vaardigheidscertificaten. Via dit programma worden aannemers bijgeschoold en kunnen ze meer werk en werk van hogere waarde veiligstellen. Ze creëeren ook banen naarmate hun bedrijf groeit. 

De stichting Kans tegen Kanker is gestart in 2012 door Han Heerkens. Zelf overleed de heer Heerkens in 2016 aan de ziekte na een jarenlange, dappere strijd tegen de ziekte. Zijn partner, kinderen, familie, vrienden en kennissen zetten de strijd tegen kanker daarna voort via de Stichting Kans tegen Kanker. De stichting is geregistreerd als volwaardige ANBI-instelling.

De visie van de Stichting is dat ieder mens met de diagnose kanker recht heeft op een maximale kans in de strijd tegen de ziekte. Ook als die kans ligt in behandeling in het buitenland. De kosten daarvan mogen absoluut geen belemmering zijn. Als zorgverzekeraars in Nederland de kosten niet kunnen/willen betalen,  biedt de stichting Kans tegen Kanker financiële ondersteuning. Dat geldt voor alle patiënten die de kosten zelf niet kunnen dragen. De steun is gericht op directe (financiële) hulp bieden aan individuele kankerpatiënten voor behandeling in Nederland en in het buitenland, als de zorgverzekering het niet vergoedt. Die steun is uiteraard wel gebonden aan voorwaarden zoals beschreven in het "Uitkeringsreglement" van de Stichting.

De strijd tegen kanker is belangrijk voor elke individuele patiënt en voor de samenleving als geheel. Daarom zet de stichting Kans tegen Kanker zich ook in voor onderzoek. Als kankerpatiënt kun je voor behandeling soms beter en sneller terecht in het buitenland. Zorgverzekeraars vergoeden die kosten niet altijd of maar beperkt. Ook komt het voor dat een door een arts voorgeschreven aanvullende behandeling en/of middelen, niet of beperkt worden vergoed. Daarom biedt Kans tegen Kanker in die situaties, financiële ondersteuning. Deze ondersteuning kan de Stichting bieden dankzij sponsoracties en -donaties. De bijdragen komen zowel van particulieren als bedrijven en verenigingen. De inzet van vele enthousiaste vrijwilligers is onmisbaar voor de stichting. 

Zie voor meer informatie www.kanstegenkanker.nl 

Subcategorieën