015-310 58 73
info@wisselbeker.nl
Molenweg 4, 2631 AC Nootdorp

Het Ronald Mc Donald Huis Den Haag

Zieke kinderen voelen zich beer met hun ouders, broertjes en zusjes in de buurt. Ouders houden de zorg beter vol met een rustplek dicht bij hun zieke kind. Want als je hele wereld op de kop staat door ziekte of zorg, is als familie bij elkaar zijn het belangrijkste. Een plek om bij te komen en op te laden. Om binnen een paar minuten bij het bed van hun zieke kind te staan. Het Huis in Den Haag biedt sinds 1999 een tijdelijk thuis aan ouders, broertjes en zusjes van zieke kinderen die in het ziekenhuis zijn opgenomen. Zowel in het Juliana Kinderziekenhuis als in het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft is een dergelijke Huis te vinden. Ouders willen graag dag en nacht bij hun zieke kind zijn maar niet iedereen woont dichtbij en niet elk ziekenhuis heeft ruimte om te overnachten.

Het Ronald McDonald Huis gelooft in Family Centered Care: ouders kennen hun kind het beste en vormen, samen met de zorgverleners, een team. Aandacht, liefde en nabijheid van familie hebben een aantoonbaar positief effect op het welzijn van het zieke kind. Ouders komen in het Huis tot rust en houden daardoor de zorg voor hun zieke kind beter vol. Er is ruimte voor privacy maar ook voor contact met lotgenoten. Broertjes en zusjes zijn ook welkom. Zo loopt het gezinsleven in het Huis zo veel mogelijk door en blijven families samen. In de huiskamers staan de koffie en de vrijwilligers altijd voor iedereen klaar. De huiskamer is een warme, huiselijke plek midden in het ziekenhuis.

Het Ronald McDonald Huis ontvangt geen overheidssubsidie maar krijgt wel de bevlogen hulp van vrijwilligers, medewerkers, donateurs en sponsors. 

Inloophuis Debora Delft en Pijnacker

De diagnose kanker heeft een enorme invloed op het leven van mensen, voor patiënten en hun dierbaren. Niet alleen fysiek is deze ziekte zwaar, maar ook emotioneel. Het Inloophuis Debora biedt mensen met kanker een plek waar ze terecht kunnen om in contact te komen met lotgenoten. Op 20 januari heeft het inloophuis ook haar deuren geopend in het centrum van Pijnacker.

Bij Buurt & Zo, Prins Hendrikstraat 28 in Pijnacker heeft het Inloophuis Debora een eigen ruimte ter beschikking. Vanaf 20 januari 2020 staan de gastvrouwen/heren elke maandagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur klaar. Zie ook het artikel en filmpje op Pijnacker-Nootdorp Actueel.

Bent u op zoek naar een veilige, gastvrije en huiselijke omgeving waarin u juist even niet bezig hoeft te zijn met de ziekte kanker? Dan bent u welkom in Delft en Pijnacker. Het Inloophuis Debora is hét ontmoetingscentrum van Delft en omstreken voor mensen met kanker. Ook partners, gezinsleden en direct betrokkenen zijn welkom, want “kanker heb je niet alleen”. Tijdens of nadat de behandeling is afgerond, biedt Inloophuis Debora ondersteuning bij het acceptatie- en verwerkingsproces van deze ingrijpende periode. Zij zijn ook op zoek naar gastvrouwen/heren. 

Ook kinderen tussen 4 en 12 jaar die te maken hebben met kanker en hun (groot)ouders/verzorgers zijn welkom bij Villa Debora. Kinderen met kanker kunnen hier andere kinderen ontmoeten die ook geraakt zijn door kanker, ze kunnen er knutselen en spelletjes doen en, wanneer ze dat willen, praten over kanker. Deze ontmoetingen zijn er niet alleen voor kinderen die zelf geraakt zijn door kanker maar ook voor kinderen van wie een van de ouders, een familielid of ander dierbaar persoon die kanker heeft (gehad).

Iedere eerste woensdagmiddag van de maand van 15.00 tot 16.30 uur zijn de kinderen welkom. Villa Debora is vooral gezellig en ontspannen. Voor (groot)ouders/verzorger(s) is er tijdens de bijeenkomst in de huiskamer de mogelijkheid om een kopje koffie of thee te drinken met elkaar en onze gastvrouw en om hun verhaal te delen.

Let op: u bent vanzelfsprekend van harte welkom bij Debora in Delft en bij de Inloop in Pijnacker-Nootdorp. Echter gezien de bijzondere omstandigheden waarmee we op dit moment te maken hebben, wordt iedereen erop gewezen dat een bezoek aan het Inloophuis en deelname aan de activiteiten op eigen verantwoordelijkheid is. Villa Debora aanvaardt geen aansprakelijkheid. Mocht u twijfelen of een bezoek aan Debora verantwoord is, dan wordt geadviseerd dit vooraf te overleggen met de behandelend arts.

Stichting PhySCI helpt kinderen met een beperking in ontwikkelingslanden een stapje vooruit en meer op eigen benen staan. Samen met lokale werkers, moeders en vrijwilligers worden er grote verschillen gemaakt in het leven van veel kinderen in Bangladesh en Nepal. De kinderen kunnen naar school en krijgen respect, aandacht en zorg van hun omgeving en hoeven niet op straat te liggen om te bedelen. Ook verstrekt de stichting hulpmiddelen en training en opleiding aan lokale hulpverleners en ouders/verzorgers. De stichting probeert dit doel te bereiken het het uitzenden van Nederlandse professionals naar projecten ter plaatse. Deze hulpverleners dragen hun kennis over aan de mensen daar. Directe hulpverlening in de vorm van onderzoek, behandeling en advisering behoort ook tot de werkzaamheden van de stichting. Om het werk zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren initieert de stichting ook nieuwe hulpverleningstrajecten zoals dagcentra voor gehandicapte kinderen, therapiegroepen en therapiecentra.

In samenwerking met Wilde Ganzen is er geld bijeengebracht om grond aan te kopen voor de bouw van een nieuw dagcentrum. De grond is inmiddels opgehoogd en net voor het regenseizoen kon de nieuwbouw starten. Inmiddels is de begane grond volledig gestort en het betonnen frame is klaar. De vloer van de eerste verdieping, voorlopig het dak, is ook gestort. Daarmee begint het er al aardig compleet uit te zien.

Het gaat om een dagcentrum in Dinajpur. Een schrijnende situatie daar. Geen zorg, acceptatie, aandacht, respect, therapie of scholing voor de kinderen met een handicap. Ze zijn uitgesloten van de maatschappij en hebben een naar en geïsoleerd leven. Op initiatief van de lokale bevolking heeft de stichting laten inventariseren wat de behoefte is. Al snel bleek dat er meer dan 300 gehandicapte kinderen in de omgeving leven. Deze kinderen en hun ouders hebben een moeilijk leven en daar kan iets aan gedaan worden. De lokale stafleden zijn door de stichting getraind en zetten zich in voor bewustwordingsprocessen voor de ouders en de gemeenschap en bereiden de kinderen die alleen lichamelijk beperkt zijn maar wel mogelijkheden hebben om te leren, voor om naar school te gaan. Het doel van de stichting is kennisoverdracht aan het lokale team en het begeleiden daarvan naar volledige zelfstandigheid en onafhankelijkheid zodat zij dit werk in de toekomst voort kunnen zetten. Deze werkwijze is in Bangladesh nog heel bijzonder. 

In principe werken er geen ouders op het centrum maar diverse moeders zijn wel bij het programma aanwezig om te leren wat hun kind kan helpen om te ontwikkelen en voor instructie voor de oefeningen en adviezen voor thuis. Zo werkt het team samen met ouders en kinderen en hebben ze ook wat extra handen. Dat is nodig omdat veel kinderen door hun ernstige handicap zeer bewerkelijk zijn. Bovendien vinden de moeders steun bij elkaar en kunnen zij hun zorgen delen. De verwachting is dat het aantal kinderen dat zal deelnemen flink zal stijgen door een betere bereikbaarheid van het centrum en de groeiende bekendheid. Vooral heel jonge kinderen worden gebracht wat een geweldige ontwikkeling is. Vroege hulp en diagnostiek geven eerder/meer kansen op verbetering en ontwikkeling. 

De Zonnebloem, afdeling Delft

De Zonnebloem is er voor mensen met een fysieke beperking vanaf 18 jaar, die door deze beperking eenzaam zijn of in een sociaal isolement dreigen te raken. De Zonnebloem afdeling Delft is een groep vrijwilligers m/v die zich met veel enthousiasme inzet om de gasten te verblijden met een huisbezoekje en voor hen regelmatig een uitstapje of bijeenkomst te organiseren. Daardoor wil de Zonnebloem een positieve bijdrage leveren aan het leven van mensen uit de eigen wijk die door ziekte, handicap of gevorderde leeftijd lichamelijke beperkingen hebben en voor wie als gevolg daarvan een sociaal isolement dreigt.

De afdeling Delft maakt deel uit van de landelijke Vereniging De Zonnebloem die ca. 1200 plaatselijke afdelingen telt. De afdeling Delft-west bestaat uit 40 vrijwilligers. Een groot aantal daarvan bezoekt 1 x in de twee weken een gast aan huis. Gewoon voor een praatje en/of een kopje koffie. Gezelschap, contact en een goed gesprek staan tijdens het Zonnebloembezoek centraal. Maar ook andere activiteiten worden door de gasten zeer gewaardeerd. Gemiddeld worden er 8 activiteiten per jaar georganiseerd. Er zijn vrijwilligers die mee gaan met een activiteit en/of voor vervoer zorgen met hun eigen auto. Dit laatste om de kosten te drukken.

De afdeling vierde in 2009 haar 25-jarig bestaan. Een paar dames in het Westerkwartier zijn ooit begonnen met het bezoeken van zieke mensen in de wijk. Kort daarop, in 1984, is de afdeling West opgericht. De afdeling telt inmiddels ca. 90 gasten die regelmatig bezoek ontvangen van een vrijwilliger van de Zonnebloem en/of deelnemen aan een activiteit. Vaak hebben de gasten nog een onuitgesproken wens. Naast bezoek aan huis van een vaste vrijwilliger en de jaarlijkse dagactiviteiten is er ook nog meer mogelijk zoals samen met een vrijwilliger een terrasje pakken, naar het strand of theater.

Voor regionale Zonnebloemvakanties komen mensen in aanmerking die rolstoelgebonden zijn of een bepaalde mate van zorg behoeven. Hiervoor is echter wel een strenge selectie. Mensen met een lichamelijke beperking kunnen ook de rolstoelauto van de afdeling voor een of enkele dagen huren. 

 

Subcategorieën