015-310 58 73
info@wisselbeker.nl
Molenweg 4, 2631 AC Nootdorp

Stichting Oekraïne heeft hulp nodig heeft als doelstelling om vooral medische hulpgoederen

Toen op 8 augustus 2013 totaal onverwacht, na 7 maanden zwangerschap, Miracle werd geboren, werden zijn ouders, Nicoline Tresfon en Jonathan Ogidi-Nkwankwo, zich bewust van de primitieve omstandigheden waarin Miracle ter wereld kwam in het Federal Medical Centre in zuid-oost Nigeria. 

Zij werden daar geconfronteerd met de beperkte middelen waarmee dit ziekenhuis prille kinderlevens probeerde te redden. Ook zagen zij toen de concrete behoeften op het gebied van medische apparatuur en hulpmiddelen. Zo stierven er pasgeboren baby's vanwege het tekort aan couveuses. Een schrijnende werkelijkheid die met eenvoudige middelen voorkomen kan worden.

Hun persoonlijke ervaring van de geboorte van Miracle en de toewijding van de artsen en het verplegend personeel in het FMC in Umuahia Nigeria, die alles in het werk stelden om kinderlevens te redden met de beperkte beschikbare middelen hebben Nicoline en Jonathan geinspireerd om de Stichting Dare 2 Care op te richten. Het is een organisatie zonder winstoogmerk, die zich richt op het inzamelen van geschonken medische materialen voor vroeg geborenen en zieke kinderen op de intensive care van het Federal Medical Centre. Bovendien biedt Dare 2 Care ondersteuning in de verschillende uitdagende situaties op de afdeling vroeg geborenen. Ook heeft de stichting als missie om het transport van de aangeboden hulpmiddelen te volgen en erop toe te zien dat de ingezamelde goederen ook daadwerkelijk op de juiste plek terecht komen. 

De missie van de stichting volgens de website is:

- om de verouderde huisvesting van het FMCU en haar medische beperkingen aan het licht te brengen;
- om de realiteit en het contrast tussen het FMCU en de westerse ziekenhuizen te laten zien;
- om premature en zieke kinderen een betere kans op overleven te bieden;
- om een samenwerkingsverband tot stand te brengen tussen het FMC en de betrokken personen en instanties om gezamenlijk de doelen van de Stichting Dare2Care te verwezenlijken.

Een van de doelstellingen van de stichting is onder andere om voorlichting te geven aan donoren over de moeilijker ervaringen die moeders en hun kinderen tegenkomen in Nigeria en hoe geholpen kan worden om de kindersterfte tegen te gaan en om het personeel van het FMCU te helpen bij de implementatie, logistiek en ontwikkeling van de gedoneerde goederen voor het ziekenhuis. 

Kijk voor meer informatie op de website: www.stichtingdare2care.nl 

Het Ronald Mc Donald Huis Den Haag

Zieke kinderen voelen zich beer met hun ouders, broertjes en zusjes in de buurt. Ouders houden de zorg beter vol met een rustplek dicht bij hun zieke kind. Want als je hele wereld op de kop staat door ziekte of zorg, is als familie bij elkaar zijn het belangrijkste. Een plek om bij te komen en op te laden. Om binnen een paar minuten bij het bed van hun zieke kind te staan. Het Huis in Den Haag biedt sinds 1999 een tijdelijk thuis aan ouders, broertjes en zusjes van zieke kinderen die in het ziekenhuis zijn opgenomen. Zowel in het Juliana Kinderziekenhuis als in het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft is een dergelijke Huis te vinden. Ouders willen graag dag en nacht bij hun zieke kind zijn maar niet iedereen woont dichtbij en niet elk ziekenhuis heeft ruimte om te overnachten.

Het Ronald McDonald Huis gelooft in Family Centered Care: ouders kennen hun kind het beste en vormen, samen met de zorgverleners, een team. Aandacht, liefde en nabijheid van familie hebben een aantoonbaar positief effect op het welzijn van het zieke kind. Ouders komen in het Huis tot rust en houden daardoor de zorg voor hun zieke kind beter vol. Er is ruimte voor privacy maar ook voor contact met lotgenoten. Broertjes en zusjes zijn ook welkom. Zo loopt het gezinsleven in het Huis zo veel mogelijk door en blijven families samen. In de huiskamers staan de koffie en de vrijwilligers altijd voor iedereen klaar. De huiskamer is een warme, huiselijke plek midden in het ziekenhuis.

Het Ronald McDonald Huis ontvangt geen overheidssubsidie maar krijgt wel de bevlogen hulp van vrijwilligers, medewerkers, donateurs en sponsors. 

Inloophuis Debora Delft en Pijnacker

De diagnose kanker heeft een enorme invloed op het leven van mensen, voor patiënten en hun dierbaren. Niet alleen fysiek is deze ziekte zwaar, maar ook emotioneel. Het Inloophuis Debora biedt mensen met kanker een plek waar ze terecht kunnen om in contact te komen met lotgenoten. Op 20 januari heeft het inloophuis ook haar deuren geopend in het centrum van Pijnacker.

Bij Buurt & Zo, Prins Hendrikstraat 28 in Pijnacker heeft het Inloophuis Debora een eigen ruimte ter beschikking. Vanaf 20 januari 2020 staan de gastvrouwen/heren elke maandagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur klaar. Zie ook het artikel en filmpje op Pijnacker-Nootdorp Actueel.

Bent u op zoek naar een veilige, gastvrije en huiselijke omgeving waarin u juist even niet bezig hoeft te zijn met de ziekte kanker? Dan bent u welkom in Delft en Pijnacker. Het Inloophuis Debora is hét ontmoetingscentrum van Delft en omstreken voor mensen met kanker. Ook partners, gezinsleden en direct betrokkenen zijn welkom, want “kanker heb je niet alleen”. Tijdens of nadat de behandeling is afgerond, biedt Inloophuis Debora ondersteuning bij het acceptatie- en verwerkingsproces van deze ingrijpende periode. Zij zijn ook op zoek naar gastvrouwen/heren. 

Ook kinderen tussen 4 en 12 jaar die te maken hebben met kanker en hun (groot)ouders/verzorgers zijn welkom bij Villa Debora. Kinderen met kanker kunnen hier andere kinderen ontmoeten die ook geraakt zijn door kanker, ze kunnen er knutselen en spelletjes doen en, wanneer ze dat willen, praten over kanker. Deze ontmoetingen zijn er niet alleen voor kinderen die zelf geraakt zijn door kanker maar ook voor kinderen van wie een van de ouders, een familielid of ander dierbaar persoon die kanker heeft (gehad).

Iedere eerste woensdagmiddag van de maand van 15.00 tot 16.30 uur zijn de kinderen welkom. Villa Debora is vooral gezellig en ontspannen. Voor (groot)ouders/verzorger(s) is er tijdens de bijeenkomst in de huiskamer de mogelijkheid om een kopje koffie of thee te drinken met elkaar en onze gastvrouw en om hun verhaal te delen.

Let op: u bent vanzelfsprekend van harte welkom bij Debora in Delft en bij de Inloop in Pijnacker-Nootdorp. Echter gezien de bijzondere omstandigheden waarmee we op dit moment te maken hebben, wordt iedereen erop gewezen dat een bezoek aan het Inloophuis en deelname aan de activiteiten op eigen verantwoordelijkheid is. Villa Debora aanvaardt geen aansprakelijkheid. Mocht u twijfelen of een bezoek aan Debora verantwoord is, dan wordt geadviseerd dit vooraf te overleggen met de behandelend arts.

Subcategorieën