015-310 58 73
info@wisselbeker.nl
Molenweg 4, 2631 AC Nootdorp

Stichting Wij Steunen Kenia

De Stichting Wij Steunen Kenia (WSK) is een stichting die haar thuisbasis heeft in Delft/Pijnacker e.o. De stichting is kleinschalig en kenmerkt zich do0or korte lijnen naar de gemeenschap in Kenia en naar mensen, scholen en organisaties die zich in Nederland inzetten voor de stichting.

Wij Steunen Kenia zet zich in om de kennisoverdracht en het begrup bij de kinderen in Nederland gericht op de ontwikkelingsproblematiek te vergroten, ingezoomd op Kenia. Naast deze bewustwording stimuleert WSK ook de lokale ontwikkeling in Kenia, met name gericht op de Mwerenischool en zijn directe omgeving.

WSK tracht dit doel te bereiken door:
- Het aanbieden/geven van voorlichting en/of gastlessen aan kinderen in Nederlan;
- Het stimuleren van structurele ondersteuning t.b.v. verbetering van lokale leefsituaties. Te denken valt aan water, voedsel, gezondheid, onderwijs en micro-economie. Dit samen in overleg met de Keniaanse bevolking in de omgeving van de Mwerenischool, afgestemd op de situatie ter plekke.
- Het inzamelen van gelden d.m.v. acties, al dan niet in samenwerking met andere groepen of derden.

Een aantal acties die inmiddels zijn of worden uitgevoerd zijn onder andere:
- een ICT-lerarenopleiding;
- Sponsoring van middelbare schoolleerlingen;
- Financiele steun aan Keniaanse vrouwen uit de omgeving van de Mwerenischool;
- Sponsoring van vakopleidingen;
- Het aanleggen van watervoorzieningen;
- De oprichting van een bibliotheek;
- Het organiseren van sportactiviteiten;
- Het aanleggen van zonnepanelen.
- Zelfredzaamheid op de Mwerenischool door de aanleg van een moestuin en het aanbrengen van zonnepanelen. Hoe fijn is het dat de Mwerenischool zeld stroom kan opwekken en gebruiken wanneer de stroomvoorziening vanuit de overheid in gebreke blijft! Er zijn inmiddels 7,5 zonnepanelen op de daken van de gebouwen gelegd en batterijen om de stroom op te slaan. Echter onderhoud blijft nodig! De lunch op school trekt veel leerlingen aan. Sinds kort is er ook een omrasterde moestuin plus watertoren. In de moestuin worden onder andere okra, rijst en aardappelen verbouwd en als lunch geserveerd op school. Heerlijk en voedzaam!

Meer informatie? Kijk op www.wijsteunenkenia.nl .