015-310 58 73
info@wisselbeker.nl
Molenweg 4, 2631 AC Nootdorp

De Stichting Panda Juu is op 6 juli 2012 opgericht en ondersteunt het op Zanzibar gevestigde Kawa Training Center. Dit opleidingsinstituut biedt opleidingen aan gemotiveerde jongeren waarmee ze hun kansen op de arbeidsmarkt, en met name in het toerisme, kunnen vergroten dan wel een eigen bedrijf kunnen starten.
De ondersteuning bestaat uit:
- fondsenwerving voor specifieke projecten;
- fondsenwerving voor tegemoetkoming in de opleidingskosten van specifieke studenten;
- meedenken over het beleid;
- meeschrijven aan curricula;
- meehelpen bij het ontwikkelen van lesmateriaal.
Door de platte structuur kan Panda Juu snel helpen en handelen. Het bestuur bestaat geheel uit vrijwilligers. Geld geworden voor Kawa Training Center komt dus uitsluitend ten goede aan het centrum.
Op Zanzibar bestaat een torenhoge werkloosheid, vooral onder jongeren en de vraag naar goed opgeleid personeel vanuit de toeristenindustrie is ook hoog. Het KC is opgericht door een aantal Zanzibari en Nederlandse specialisten in toerisme en onderwijs. In slechts enkele jaren heeft KTC zich ontwikkeld tot een alom bekend en gerespecteerd instituut waar gedegen opleidingen worden gegeven waarmee afgestudeerden onmiddellijk aan het werk kunnen. De school is erkend en volledig gecertificeerd door de Tanzaniaanse Vocational Training Authority.
Het KTC speelt dus een belangrijke rol in het terugdringen van werkloosheid en armoede op Zanzibar en helpt de toeristenindustrie bij het vinden van geschikt plaatselijk personeel. Ook is het KTC nauw betrokken bij het ontwikkelen van duurzaam toerisme en het bestrijden van de vervuiling.
In samenwerking met het KTC selecteert Panda Juu ieder jaar een aantal studenten die in aanmerking komen voor een studiebeurs. Dit betreft dan de allerarmste studenten, waardoor terugbetaling vaak geen optie is, zelfs als de lening renteloos is. KTC vindt het echter belangrijk dat de studenten zich realiseren dat er in Nederland voor dit geld gewerkt moet worden en dat ze de morele verplichting hebben hun studie serieus te nemen, ook al hoeven ze die niet zelf te betalen. Daarom treft KTC met deze studenten een speciale regeling waarin ze zich verplichten hand- en spandiensten te verrichten, zoals het assisteren bij beurzen en andere promotiegelegenheden, het helpen schoonhouden van het schoolgebouw enz.
Vanaf de oprichting heeft Kawa Training Center zich sterk gemaakt voor de positie van vrouwen, onder andere door het verstrekken van beurzen aan vrouwen die anders geen kans zouden krijgen om te gaan studeren. Deze vrouwen besteden na hun afstuderen een deel van hun tijd aan de promotie van het recht van vrouwen om te studeren en te werken zoals ze dat zelf graag willen. Panda Juu helpt het KTC hierbij door speciaal voor dit doel geld in te zamelen.
Omdat in Zanzibar veel blindheid voorkomt heeft het KTC vanaf de oprichting een goede band met het blindeninstituut in Stonetown. In 2015 heeft KTC een jaar les gegeven in een van hun lokalen. Danzij deze relatioe is KTC er een aantal keren in geslaagd een blinde student te trainen als tourguide. Een van deze studenten heeft een eigen pagina op Facebook: The Blind Guide's Tour.
Meer informatie? www.pandajuu.nl