015-310 58 73
info@wisselbeker.nl
Molenweg 4, 2631 AC Nootdorp

"Wie niet zelfredzaam is hoort meer kansen te krijgen"

Dit is de slogan van de Stichting Same Change Uganda. Ook vorig jaar hebben we de bovengenoemde stichting ondersteunt met een bijdrage. De Stichting heeft als missie "het bevorderen van zelfredzaamheid voor kansarme kinderen en jongeren door het creeeren van gelijke kansen voor hen".In de Ugandese buitenwijken zoals Wattuba heerst heel veel ongelijkheid. Dit leidt weer tot gebrek aan onderwijs en naschoolse speeltijd voor kinderen met minder zelfredzame ouders. Deze kinderen moeten voor hun schoolgeld werken. Naast zulke kinderen worden kansarme jongeren ook buitengesloten van empowerment projecten. Het is dus doodnormaal dat er minder kansen aan zulke kinderen en jongeren worden bevorderd in plaats van andersom. 
Het bevorderen van de zelfredzaamheid voor deze kansarme kinderen en jongeren doet de Stichting door middel van scholingsprojecten, empowerment projecten, trainingen en start ups. De visie van de stichting is om op lange termijn ook ouderloze kinderen naar liefdevolle gezinnen te verplaatsen.
Wattuba is relatief snel aan het groeien vanwege de Kambala-Bbomba snelweg. Door die groei is de ongelijkheid daar steeds groter aan het worden. Het aantal bewoners is behoorlijk toegenomen waardoor ook het aantal kinderen en jongeren die ongelijke behandeling normaal vinden, steeds toeneemt. Met beroepsonderwijs voor die jongeren en onderwijs voor de kinderen kan die ongelijkheidskloof worden beperkt.
De stichting helpt ook particulieren uit Uganda die in Nederland wonen en dezelfde doelstelling hebben, om hun initiatieven en projecten te realiseren.
In 2021 heeft de stichting besloten om zich in te zetten om de ongelijkheid, die van dichtbij is ervaren, te beperken in de dorpsen Ssanga en Wattuba. Van daaruit heeft de stichting zich uitgebreid naar de rest van Uganda. Dit op verzoek van individuele initiatiefnemers die in andere delen van Uganda aan de slag willen met hun projecten die mede door de Stichting worden ondersteund. 
Wat de stichting motiveert is onder andere dat een van de doelgroepen voornemens is zelf in de toekomst mooie projecten voor te stellen om zo de doelstelling te kunnen realiseren. De voorgestelde projeten moeten echter op de lange termijn zelf financierend woren om soortgelijke projecten en ook projecten van andere doelgroepen te kunnen blijven ondersteunen. 
In Nederland heeft de Stichting een samenwerkingsverband met Wilde Ganzen. Wilde Ganzen ondersteunt kleinschalige projecten vanwege de grote impact die zullen projecten hebben die vaak doelgericht zijn. Ook geeft Wilde Ganzen advies over verschillende praktische zaken zoals projectsamenstelling. De bestuurders en vrijwilligers van de Stichting krijgen geen beloning voor het verrichten van de werkzaamheden voor de stichting.