015-310 58 73
info@wisselbeker.nl
Molenweg 4, 2631 AC Nootdorp

Stichting Kans tegen Kanker

De Stichting is van mening dat ieder mens met de diagnose kanker recht heeft op een maximale kans in de strijd tegen kanker. Ook als die kans ligt in behandeling in het buitenland. De kosten daarvan mogen daarbij geen belemmering zijn. Als zorgverzekeraars in Nederland die kosten niet kunnen of willen betalen, biedt de stichting Kans tegen Kanker financiële ondersteuning. Dat geldt voor patiënten die de kosten zelf niet kunnen dragen. De steun is gericht op directe financiële hulp bieden aan individuele kankerpatiënten voor behandeling bij kanker in zowel Nederland als he buitenland, als de zorgverzekering de kosten niet vergoedt. Die steun is uiteraard gebonden aan voorwaarden, zoals beschreven in het uitkeringsreglement van de Stichting.
De strijd tegen kanker is belangrijk voor elke individuele patiënt en voor de samenleving als geheel. Daarom zet de Stichting zich ook in voor onderzoek.

Waarom steun voor behandeling in het buitenland?
Als kankerpatiënt kun je voor behandeling soms beter en sneller terecht in het buitenland. Zorgverzekeraars vergoeden die kosten niet altijd of maar beperkt. Ook komt het voor dat een door een arts voorgeschreven aanvullende behandeling en/of middelen niet of beperkt worden vergoed. Iedereen kan die ondersteuning aanvragen.
De ambities in de strijd tegen kanker zijn groot. De medische ontwikkelingen gaan snel, heel snel. Kanker is steeds beter behandelbaar. Op termijn zal kanker niet langer meer een levensbedreigende ziekte zijn, maar een redelijk beheersbare aandoening. zoals het ook ging met ooit andere fatale ziekten zoals aids, diabetes of polio. Die ziekten zijn nu goed behandelbaar en in elk geval beheersbaar.
Maar zover is het nu nog niet in de strijd tegen kanker. Want hoewel de specialisten steeds meer ontdekken over het ontstaan en de ontwikkeling van tumoren, is er nog heel veel onderzoek nodig. Financieel bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek is dan ook een van de twee kerndoelen van de Stichting Kans tegen Kanker. Het primaire doel is kankerpatiënten financieel te ondersteunen bij behandeling in het buitenland en/of in het geval door een arts voorgeschreven behandeling in het buitenland of middelen die niet of gedeeltelijk worden vergoed.
Soms biedt de behandeling buiten Nederland een gerede kans op een positief resultaat. Dat is een belangrijk perspectief voor elke kankerpatiënt, zeker als je als patiënt in Nederland bent uitbehandeld.
Nu biedt de kankerbehandeling in het buitenland nog lang niet altijd genezing, maar de winst is wel heel belangrijk, namelijk extra tijd. Het gaat soms om jaren extra leeftijd, die voor de patiënt en de familie en vrienden bijzonder waardevol is. Temeer omdat men in die extra tijd een goede kwaliteit van leven ervaart. Dat is de belangrijkste persoonlijke winst. 

Op de bijgaande foto is een impressie te zien van de in 2023 voor het eerst georganiseerde verwenmiddag voor kankerpatiënten. Het doel was om kankerpatiënten en hun naasten te verwennen met allerlei activiteiten zoals een kapper, fysiotheapie, voet- en hoofdmassage en een pedicure. Daarnaast konden de gasten meedoen aan de workshop "de wereld van kleur" en een klantconcert. Dit alles werd gratis mogelijk gemaakt door vrijwilligers en ook de zaal was belangeloos ter beschikking gesteld.