015-310 58 73
info@wisselbeker.nl
Molenweg 4, 2631 AC Nootdorp

Stichting Happy Days Zoetermeer

Stichting Happy Days trekt er elk voorjaar met zo'n 60 Zoetermeerse kinderen op uit om hen een onbezorgde week te bezorgen. De kinderen in de leeftijd van 9 tot en met 12 jaar hebben met elkaar gemeen dat ze een moeilijke tijd doormaken of hebben doorgemaakt en het verdienen om er even tussenuit te gaan. De ouders liggen in scheiding, vader of moeder is weggevallen of het kind is getraumatiseerd door een oorlogssituatie in het land van herkomt. Happy Days neemt ook kinderen mee uit gezinnen waar simpelweg geen geld is om op vakantie te gaan.
Stichting Happy Days is een vrijwiligersorganisatie en bestaat uit een bestuur en een groep vrijwilligers. Binnen de vrijwilligersgroep zijn zes coördinatoren van verschillende werkgroepen die samen de kerngroep vormen.
Sinds 1999 wordt er door de stichting elk voorjaar een kamp georganiseerd. Happy Days verbeeldt zich niet voor de problemen van de kinderen een oplossing te hebben maar wil deze kinderen een positieve ervaring bieden, een week om nooit te vergeten. Want op een geslaagde kindervakantie kijk je een leven lang met plezier terug. De kinderen zitten in de groepen 6, 7 en 8 van de Zoetermeerse basisscholen en worden door de schoolleiding voorgedragen.
Joepie, er zes dagen helemaal uit!
Dat is een gaaf vooruitzicht! Er met zo'n 59 kinderen zes dagen lang naar een superkamp ergens in het land. Zes dagen even er helemaal tussen uit zijn. Het kamp duurt precies zes dagen en tijdens die dagen gaan de kinderen hele leuke dingen doen zoals wandelen, sporten, fietsen en gezellige avonden beleven.
De vrijwilligers
Met de kinderen gaat een groep van 20 vrijwilligers mee. De groep bestaat uit vrouwelijke en mannelijke vrijwilligers. Deze vrijwilligers zetten zich elk jaar opnieuw met hart en ziel in om de kinderen te begeleiden en hen echt een onvergetelijke week te bezorgen. 
Kwaliteit
Al langere tijd merkt de stichting dat het steeds lastiger wordt om kinderen te selecteren voor het kamp. Ouders en/of verzorgers zijn (terecht) kritisch en soms wat angstig om hun kind(eren) mee te geven aan vreemden. Dat is ook nogal wat! Daarom wordt er de laatste tijd acties gezocht naar middelen om de kwaliteit zichtbaar te maken en verder te blijven ontwikkelen. Er is
inmiddels een intentieverklaring "in veiligestichting happy days handen" ondertekend. Daarmee heeft de organisatie aandacht voor (seksueel) ongepast gedrag. Hoe kunnen we voorkomen en wat te doen als zich een situatie voordoet. Verder is de stichting aangesloten bij het "steunpunt kindervakanties". Een organisatie die vrijwillige organisaties, die zich bezig houden met kindervakanties, op allerlei verschillende manieren kan ondersteunen.
In 2014 heeft de stichting als eerste kleine vrijwilligersorganisatie een aanvraag gedaan voor het "keurmerk kindervakanties". Om het keurmerk te krijgen moet je als organisatie voldoen aan strenge eisen op het gebied van kwaliteit, veiligheid en hygiëne. Tijdens het kamp van 2014 is de stichting beoordeeld door een onafhankelijke keurmeester, waarbij gekeken is of de stichting als organisatie niet alleen op papier aan alles voldoet, maar dit ook in de praktijk doet. Het oordeel was goed: aan de gestelde eisen werd voldaan. Het "steunpunt kindervakanties" heeft het advies van de keurmeester overgenomen en vanaf oktober 2014 mag de stichting het keurmerk voeren. Jaarlijks worrdt gecontroleerd of nog steeds aan die eisen wordt voldaan.
Bij Happy Days draait alles om zorg en veiligheid. Dat begint bij de vrijwilligers die mee op kamp gaan. Los van het feit dat velen van hen al jaren mee gaan, worden ze allemaal gescreend door de Dienst Justis van de overheid. Dat betekent dat alle medewerkers een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) moeten aanvragen en afgeven aan de organisatie. De vrijwilligers hebben afspraken gemaakt over hoe om te gaan met de kinderen. Deze afspraken zijn vastgelegd in het "pedagogisch beleid".
Er is minimaal 1 vrijwilliger die een geldig EHBO-diploma heeft en er is een calamiteitenplan waarin beschreven staat hoe vrijwilligers moeten handelen in geval van nood. 
Een van de kinderen vertelt: "ik heb een onwijs toffe vakantieweek gehad bij Happy Days. Ik heb er veel nieuwe vrienden gemaakt en ben zelfs naar een pretpark geweest. Supergaaf!!".