015-310 58 73
info@wisselbeker.nl
Molenweg 4, 2631 AC Nootdorp

De oprichtster en initiefneemster van de Stichting Jua Centre is Nelleke Hols. In 2004 ging zij voor het eerst naar Kenia en het land heeft haar sindsdien niet meer los gelaten. In 2009 besloot zij iets terug te doen voor dit warme volk door het opzetten van een opvanghuis voor kinderen. Hieruit werd de Stichting Jua Rescue Centre geboren.
Jua vangt mishandelde meisjes in de leeftijd van 0 tot 18 jaar op. De meisjes worden aangemeld door de kinderbescherming, artsen en lokale hulporganisaties. De stichting biedt een veilige omgeving waar de meisjes leren omgaan met hun trauma en biedt een programma aan waarin zelfbewustzijn en onafhankelijkheid centraal staan. Belangrijk is dat de meisjes, na het volgen van het programa, zowel fysiek, emotioneel en economisch zelfstandig zijn. Jua is het enige opvangcentrum in het Malindidistrict. Door de grote behoefte aan het opvangen van mishandelde meisjes zal Jua in de toekomst moeten uitbreiden. In de afgelopen jaren is gebleken dat sommige meisjes, na het volgen van het programma, geen veilige plaats en/of familie hebben waar zij verder kunnen met hun leven. Dit heeft als gevolg dat zij het opvanghuis niet kunnen verlaten. Jua kan op deze manier niet voldoende doorstromen en zou graag een verblijfshuis willen realiseren waar de meisjes tenminste tot hun 18e jaar veilig kunnen verblijven, waarbij het accent ligt op het verder ontwikkelen van zelfstandigheid.
Jua wil in de toekomst een naaischool starten waar de meisjes het vak leren. Er zal grond moeten worden gekocht waarop een groter huis en een school gebouwd kunnen worden. Het is belangrijk dat de meisjes economisch zelfstandig worden om voor zichzelf te kunnen zorgen en onafhankelijk te zijn.
- Jua biedt de meisjes een veilige omgeving waarin zij de kans krijgen om te leren omgaan met het opgelopen trauma;
- medisch onderzoek: dit bestaat o.a. uit een HIV- en zwangerschapstest en een algeheel medisch onderzoek. Bij vroege zwangerschappen zorgt Jua voor medische begeleiding en een veilige bevalling in kraamkliniek of ziekenhuis;
-de meisjes worden geinformeerd over kinderrechten;
- de meisjes leren verantwoordelijkheid te nemen over hun leven;
- de meisjes zorgen zorgen voor hun kind(eren);
- Jua stimuleert de meisjes om (weer) naar school te gaan of een vak te leren.
Jua volgt de meisjes wanneer ze weer thuis zijn voor tenminste een jaar om zeker te zijn dat het goed gaat en waar nodig bij te sturen of hulp te bieden.
De meisjes die worden opgevangen in Jua Rescue Centre kunnen het slachtoffer zijn van gedwongen huwelijk op jonge leeftijd, seksueel misbruik, sekstoerisme, vroege zwangerschap en lichamelijke en geestelijke mishandeling.