015-310 58 73
info@wisselbeker.nl
Molenweg 4, 2631 AC Nootdorp

De bevolking van Tsjaad bestaat uit meer dan 180 verschillende etnische groepen.

Er worden meer dan 100 talen gesproken. Behalve hun moedertaal spreekt een meerderheid Showa-Arabisch, een dialect dat niet wordt geschreven. Ongeveer 5 procent van de bevolking spreekt Frans.

De levensverwachting is niet erg hoog. Voor vrouwen is dat 56 jaar en voor mannen 52 jaar. Ondervoeding neemt sinds enkele jaren toe en is de belangrijkste oorzaak van sterfte onder zuigelingen. Per 100.000 inwoners zijn er 3,7 artsen. Gemiddeld heeft 50% van de bevolking schoon drinkwater. Slechts 35% van de bevolking kan lezen en schrijven.

Ongeveer de helft van de bevolking is moslim, de andere helft is christen. De islam is in de 17e eeuw verspreid en is "zeer gematigd". In de jaren 20 en 30 van de 20e eeuw vestigden zich Franse en Italiaanse priesters in het zuiden en in de 2e helft van die eeuw zijn daar protestantse kerken van Amerikaanse herkomst. Voor zover religie tot spanningen leidt gaat dat zelden over verschillen tussen moslims en christenen maar tussen fundamentalisten en andere gelovigen.

Omdat de rechtspraak lang niet overal goed functioneert spelen lokale comitès voor conflictbemiddeling een belangrijke rol. De rechterlijke macht is volgens de grondwet onafhankelijk van de overheid maar in werkelijkheid valt dat tegen. Er werken 135 advocaten in Tsjaad en bijna allemaal in de hoofdstad.

Europa en Amerika hechten er belang aan dat Tsjaad een relatief stabiele factoor blijft in de regio. In de afgelopen jaren leverde het leger een belangrijke bijdrage aan de strijd tegen jihadisten in de Sahel. In Tsjaad zelf komt geen georganiseerd djihadisme voor. Tsjaad staat op de DAC lijst van landen die volgens de OESO in aanmerking komen voor officiële ontwikkelingshulp.

De Stichting Denkend aan Tsjaad heeft voor 2022 diverse projecten op het programma staan zoals:
- moestuinen voor vrouwen. Vrouwen in 24 dorpen willen op grootschalige wijze groenten verbouwen want meer inkomsten betekent meer autonomie;
- hulp aan mensen met psychische aandoeningen. In Tsjaad heerst nog veel angst voor mensen die lijden onder psychosen, epilepsie of andere mentale ziekten. De    patiënten worden verstopt en slecht verzorgd, velen zijn permanent vastgebonden.
- internaat voor braille-leerlingen. Visueel beperkte kinderen kunnen niet dagelijks naar school. Daarom komt er een klein internaat.