015-310 58 73
info@wisselbeker.nl
Molenweg 4, 2631 AC Nootdorp

De Stichting Kans tegen Kanker is gestart in 2012. De initiatiefnemer Han Heerkens, overleed in 2016 aan de ziekte, na een jarenlange, dappere strijd tegen kanker. Hij stond niet alleen: natuurlijk zijn ook zijn partner, kinderen, familie, vrienden en kennissen betrokken. Zij zetten de strijd tegen kanker voort via de Stichting Kans tegen Kanker. De stichting is geregistreerd als volwaardige ANBI-instelling.
De strijd tegen kanker bracht de stichting bij de behandelingsmethoden in het buitenland. Met name in Duitsland blijken artsen vaak verder te kunnen/willen gaan, en ook eerder te willen werken met innovatieve behandelwijzen. Een voorbeeld hiervan is hyperthermie. Voor deze behandeling kan men ook in Nederland terecht bij het hyperthermiecentrum.
Mensen met kanker hebben vaak baat bij die benadering. Ook als de strijd tegen kanker uiteindelijk (nog) niet gewonnen wordt, ervaart de patiënt toch een heel belangrijke persoonlijke winst: tijdwinst! Want vaak levert zo'n behandeling extra tijd op. Extra maanden, soms jaren, die voor de patiënt en zijn omgeving zeer waardevol is. En een enkele keer, de uitzondering, blijkt de ziekte teruggedrongen.
Die gewonnen leef-tijd, biedt de patiënt bovendien een menswaardige kwaliteit van leven, ook dankzij de mensvriendelijke behandeling. Behandeling in de dubbele betekenis van zowel medisch handelen, als mensvriendelijk bejegenen. Met als uitgangspunt: als patiënt ben je geen dossier, maar een mens, een individu, die te maken heeft met kanker.
De ervaring is dat de kosten voor behandeling in het buitenland en, in sommige gevallen, ook in Nederland, lang niet altijd gedekt worden door de Nederlandse zorgverzekeraars; als patiënt moet je er zelf voor opdraaien, of zorgen dat je gesponsord wordt. Dat is de eerste van de twee kerndoelstellingen van Kans tegen Kanker: het bieden van financiële ondersteuning bij behandelingen welke niet vergoed worden door de zorgverzekeraar of op een andere wijze worden vergoed. Het gaat hierbij om door een arts voorgeschreven behandelingen. De tweede doelstelling is het ondersteunen van medisch wetenschappelijk onderzoek. 
Ieder mens met de diagnose kanker heeft recht op een maximale kans in de strijd tegen kanker. Ook als die kans ligt in behandeling in het buitenland. De kosten daarvan mogen absoluut geen belemmering zijn. Als zorgverzekeraars in Nederland die kosten niet kunnen/willen betalen, biedt de stichting Kans tegen Kanker financiële ondersteuning. Dat geldt voor patiënten die de kosten zelf niet kunnen dragen. De steun is gericht op directe (financiële) hulp bieden aan individuele kankerpatiënten voor behandeling in Nederland en het buitenland, als de zorgverzekering het niet vergoedt. Die steun is uiteraard gebonden aan de voorwaarden, zoals beschreven in het uitkeringsreglement van de Stichting. 
De strijd tegen kanker is belangrijk voor elke individuele patiënt en voor de samenleving als geheel. Daarom zet de stichting Kans tegen Kanker zich ook in voor onderzoek.