015-310 58 73
info@wisselbeker.nl
Molenweg 4, 2631 AC Nootdorp

AMREF Flying Doctors zet zich in voor een gezond en sterk Afrika. Want wie gezond is kan beter voor zichzelf zorgen en ontsnappen aan armoede. Het is de grootste Afrikaanse gezondheidsorganisatie en gaat uit van de kracht van de Afrikaanse bevolking zelf.

Nog steeds vliegen Afrikaanse artsen naar afgelegen gebieden om zorg te verlenen, maar vandaag de dag wordt er nog veel meer gedaan om de gezondheidszorg in Afrika te verbeteren. Inmiddels werkt AMREF Flying Doctors in negen Afrikaanse landen. Het hoofdkantoor staat in Kenia en veel van de medewerkers zijn Afrikaans (90%). Veranderingen die blijvend zijn, komen van binnenuit tot stand. Bij alles wat de organisatie doet, wordt uitgegaan van de behoefte en kracht van de Afrikaanse bevolking zelf. Samen met hen wordt gezocht naar praktische oplossingen die zij zelf kunnen uitvoeren en voortzetten. Zo kunnen zij op eigen kracht hun leven gezonder maken en neemt de armoede in Afrika af.

Jonge Afrikaanse vrouwen zijn de sleutel: mijn lijf, mijn leven.
Iedereen heeft recht op een gezond en veilig leven. Voor veel meisjes en jonge vrouwen in Sub-Sahara is dit niet vanzelfsprekend. AMREF wil ervoor zorgen dat vrouwen weten wat hun rechten zijn zodat problemen als meisjesbesnijdenis en het voortbestaan van tienerzwangerschappen en kind huwelijken kunnen worden voorkomen. AMREF zet zich vooral in voor de gezondheid van Afrikaanse meisjes en jonge vrouwen zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot gezonde sterke vrouwen. Want als zij gezond zijn en blijven, kunnen ze werken en een beter leven opbouwen voor zichzelf en hun gezin.

Armoede verminderen
De organisatie werkt aan een gezond en sterk Afrika. Met meer dan 110.000 Nederlandse donateurs die dit werk in Afrika mogelijk maken! Met overheden en internationale organisaties die meedenken over de gezondheidssituatie in Afrika en het werk daar. En met bedrijven die in Afrika willen investeren.

Zorgverleners
In Afrika zijn te weinig zorgverleners. Het tekort aan medisch personeel is de grootste bedreiging voor de gezondheid van mensen in Afrika. AMREF Flying Doctors zorgt voor meer en betere Afrikaanse zorgverleners. Dit wordt gedaan door middel van scholing en trainingen via internet en mobiele telefoon en bijscholing van medisch personeel.

Schoon water, goede hygiëne
In Afrika heeft een op de vier mensen niet de beschikking over schoon water. Het vieze drinkwater veroorzaakt diarreeziektes zoals cholera, tyfus en dysenterie. Om dit probleem aan te pakken zorgt AMREF voor schoon drinkwater, riolering en veilige w.c.'s. Er wordt voorlichting gegeven over hygiëne via lokale zorgverleners en er worden mensen opgeleid tot metselaar en loodgieter zodat zij zelf sanitaire voorzieningen kunnen bouwen. Die voorzieningen kunnen mensen met kleine leningen vervolgens zelf aanschaffen.

Medische zorg voor iedereen
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vindt dat iedereen gebruik moet kunnen maken van goede medische zorg, zonder dat mensen geldproblemen of schulden krijgen. In Afrika is dit niet voor iedereen het geval. Daarom werkt AMREF hard aan een goed en betaalbaar zorgstelsel dat toegankelijk is voor iedereen, ook voor mensen met weinig geld.