015-310 58 73
info@wisselbeker.nl
Molenweg 4, 2631 AC Nootdorp

Stichting Planet Hope komt op voor de rechten van kansarme kinderen. De sleutel tot een betere toekomst is onderwijs en persoonlijke ontwikkeling. Samen met lokale partners initieert en ondersteunt Planet Hope sociale en educatieve projecten, gericht op kinderen in nood en hun directe omgeving. Voor hen wil de stichting een wereld van verschil maken.

De Stichting is een initiatief van Karen Duys en Paul van Wijngaarden. Na vele reisen, backpacken over de hele wereld, kwamen ze in 1997 in India. Sindsdien heeft dit fascinerende land van uitersten een plek in hun hart en keren ze er elk jaar terug. Getroffen door de schrijnende armoede waarin veel - vooral kasteloze - kinderen en hun families leven, besloten Karen en Paul voor sommigen van hen het verschil te maken. In eerste instantie door het steunen van projecten van Indiase ontwikkelingsorganisaties die zij in de loop der jaren hadden leren kennen. Om de hulp een duurzamer karakter te geven, richtten zij in 2009 de Stichting Planet Hope Nederland op.

Voor miljoenen kinderen is goed onderwijs, of zelfs maar naar school gaan, geen vanzelfsprekendheid. Ze leven in benarde situaties, gevangen in een spiraal van ernstige armoede, lage sociale erfelijkheid, slechte medische omstandigheden, verstoorde gezinssituaties en kinderarbeid. Omdat ze het gezinshuishouden moeten onderhouden, en in sommige gevallen zelfs al op zeer jonge leeftijd in het gezinsinkomen moeten voorzien, is onderwijs voor hen geen mogelijkheid.

Planet Hope wil de situatie van deze jongens en meisjes verbeteren. Zij doen dit door hen de kans te geven hun talen te ontwikkelen zodat ze hun rol in de samenleving kunnen vervullen. Enerzijds worden de sociaaleconomische oorzaken aangepakt die deze kinderen belemmeren om naar school te gaan en anderzijds worden de drempels om toegang tot onderwijs te krijgen, verlaagd.

Planet Hope initieert en ondersteunt educatieve en sociale projecten gericht op kansarme kinderen en hun families, altijd in nauwe samenwerking met lokale partnerorganisaties.

Ook sociaal ondernemerschap speelt een belangrijke rol in de aanpak. Na een gesponsorde start moeten projecten met een maatschappelijke doelstelling (deels) zelfstandig door kunnen gaan. De opbrengst gaat volledig naar de educatieve en sociale projecten van Planet Hope. Het Learning Centre is daar een sprekend voorbeeld van. Alle activiteiten in Nederland worden pro deo gedaan, wat betekent dat bijna al het geld daar terecht komt waar het het hardst nodig is: in India.

Voor meer informatie: zie www.planethope.nl