015-310 58 73
info@wisselbeker.nl
Molenweg 4, 2631 AC Nootdorp

De Stichting Walanta werkt in Timboektoe, de hoofdstad van Mali. Mali wordt omgeven door andere landen en ligt voornamelijk in de Sahara- en Sahelregio's. De rivier de Niger stroomt door het binnenland en fungeert als de belangrijkste handels- en transportader van het land. Delen van de rivier overstromen periodiek, waardoor de broodnodige vruchtbare landbouwgrond langs de oevers wordt verkregen en er grasland ontstaat voor het veel. 

Hoewel Mali een van de grootste landen in Afrika is, heeft het een relatief kleine bevolking, die grotendeels langs de rivier de Niger woont. Landbouw is de dominante economische sector in het land, dat met katoenproductie, het hoeden van vee en kamelen en visserij tot de belangrijkste activiteiten behoren.

Toen Janka de Vries in 2003 voor het eerst in Mali kwam werd zij geraakt door het land en de mensen. Zij raakte in gesprek met jongeren over hun leven en toekomstdromen. Door een gebrek aan beroepsopleidingen is de werkloosheid onder jongeren heel hoog. Door hen een vak te leren hebben zij weer vooruitzichten voor de toekomst en krijgt de economie een oppepper. 

De Stichting biedt een duurzame en kwalitatief goede beroepsopleiding voor kansarme en van onderwijs buitengesloten jongeren. In deze opleiding wordt hen met moderne middelen en nieuwe technieken een vak geleerd. De opleiding wordt gecombineerd met technieken en vaardigheden uit hun eigen cultuur. Rekening houdend met de capaciteiten en talenten krijgen jongeren theorie- en praktijklessen in het beroep van hun keuze zoals bouwvakker, smid, metaalbewerker, leerbewerker en kleermaker. Daarnaast krijgen zij les in lezen, schrijven, rekenen, boekhouden, het opzetten van een klein bedrijf, computerles, Frans, Engels en persoonlijke en sociale vaardigheden.

De opleiding is bedoeld voor jongeren tussen de 13 en 21 jaar. Om deze groep jongeren op te leiden is het belangrijk om ook hun ouders op te leiden zodat zij zich niet achtergesteld voelen bij hun kinderen. Op die manier leren de ouders begrijpen dat zij een belangrijke rol spelen bij de opleiding van hun kinderen. Voor deze ouders worden alfabetiseringscursussen gegeven en cursussen op het gebied van opvoeding, gezondheid en bijvoorbeeld landbouwtechnieken.

De Stichting is van mening dat de mensen vooral niet moet worden voorgeschreven wat zij moeten doen maar dat de lokale bevolking dat zelf het beste weet. Zij kennen de situatie ter plaatse, de normen en waarden en hebben de contacten. Zij stellen vast waaraan behoefte is en komen met plannen.