015-310 58 73
info@wisselbeker.nl
Molenweg 4, 2631 AC Nootdorp

De stichting Panda Juu is op 6 juli 2012 opgericht (Panda Juu is Swahili voor "klim omhoog"). De stichting ondersteunt het op Zanzibar gevestigde Kawa Training Center. Dit opleidingsinstituut biedt opleidingen aan gemotiveerde jongeren waarmee ze in de toeristenindustrie hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten dan wel een eigen bedrijf kunnen starten.
De ondersteuning bestaat uit:
- fondsenwerving voor specifieke projecten;
- fondsenwerving voor tegemoetkoming in de opleidingskosten van specifieke studenten;
- werven en begeleiden van vrijwilligers die op Zanzibar gaan lesgeven of anderszins meehelpen;
- meedenken over het beleid;
- meeschrijven aan curricula;
- meehelpen bij de ontwikkeling van lesmateriaal.
Panda Juu kan door zijn kleine, platte, transparante structuur heel snel en adequaat helpen en handelen. Het bestuur bestaat geheel uit vrijwilligers. Geld geworven voor Kawa Training Centre komt dus uitsluitend ten goede aan dit centrum.
Kawa Training Centre (KTC), gevestigd op Zanzibar, Tanzania, is een opleidingsinstituut dat zich specialiseert in toeristische opleidingen. KTC is in 2009 opgericht door een aantal Zanzibari en Nederlandse specialisten in toerisme en onderwijs, die een brug wilden slaan tussen de torenhoge werkloosheid op het eiland, vooral onder jongeren, en de vraag naar goed opgeleid personeel vanuit de toeristenindustrie.
In slechts enkele jaren heeft KTC zich ontwikkeld tot een alom bekend en gerespecteerd instituut waar gedegen opleidingen gegeven worden waarmee afgestudeerden onmiddellijk aan het werk kunnen. De school is erkend en volledig gecertificeerd door de Tanzaniaanse Vocational Training Authority.
KTC speelt een belangrijke rol in het terugdringen van werkloosheid en armoede op Zanzibar en helpt de toeristenindustrie bij het vinden van geschikt plaatselijk personeel. KTC is ook nauw betrokken bij het ontwikkelen van duurzaam toerisme en in het bestrijding van de vervuiling.
Online lessen volgt ligt voor de Kawa-studenten ver buiten hun bereik. Het is al een hele uitdaging om het busgeld te organiseren. Hier ziet de stichting graag verandering in. Vanuit Canada is een lading fietsen geschonken, waarvan een 100-tal voor het Bluebikes project van Kawa. Dit is de fietsenverhuur waar de studenten ervaring opdoen als fietsenmaker en als fietsgids. Ook kunnen de studenten van deze fietsen gebruik maken om naar school te komen. Hiermee besparen ze op het busgeld, krijgen ze lichamelijke beweging, kunnen ze een bel- of internetbundel voor hun telefoon kopen om bereikbaar en up-to-date te blijven. De fietsen worden gedoneerd en blauw gespoten voor een professionele eenduidige uitstraling, herkenbaarheid en traceerbaarheid. De lokale garage doet dit voor 15 euro per fiets. 
De meeste studenten die KTC aantrekt, behoren tot de allerarmsten. Zij hebben geen enkel inkomen en kunnen alleen deelnemen aan de studie als ze die parttime kunnen volgen, zodat ze tijd overhouden om te werken voor hun levensbehoeften. Juist deze studenten wil de stichting graag uit de armoedespiraal halen. Daarom wil Panda Juu voor hen jaarlijks een aantal beurzen ter beschikking stellen zodat ze hun opleiding per module kunnen doen.
Vanaf de oprichting in 2010 heeft Kawa Training Center zich sterk gemaakt voor de positie van vrouwen, onder andere door het verstrekken van beurzen aan vrouwen die anders geen kans zouden krijgen om te gaan studeren. Deze vrouwen besteden na hun afstuderen een deel van hun tijd aan de promotie van het recht van vrouwen om te studeren en te werken zoals ze dat zelf graag willen. Panda Juu helft Kawa Training Center hierbij door speciaal voor dit doel geld in te zamelen.