015-310 58 73
info@wisselbeker.nl
Molenweg 4, 2631 AC Nootdorp

Malawi ligt ingeklemd tussen Mozambique, Tanzania en Zambia. Van de 16 miljoen inwoners zijn er meer dan 1 miljoen wees. Driekwart van de bevolking is afhankelijk van landbouw die bestaat uit tabak, koffie, thee en suiker die vrijwel helemaal is bestemd voor de export. Dit maakt Malawi tot èèn van de armste landen op aarde. Ongeveer 74% van de bevolking leeft onder de inkomensarmoedegrens van 1,25 dollar per dag en op procent onder de drempel van 2 dollar per dag. Onderwijs, een belangrijke oorzaak van relatieve rijkdom, is heel onrechtvaardig verdeeld. Bijna 30% van de arme kinderen gaat niet eens naar het basisonderwijs die in Malawi gratis is. Het secundair en hoger onderwijs wordt grotendeels bezocht door kinderen uit niet-arme huishoudens, voornamelijk vanwege het vereiste inschrijfgeld.
Ook de kindersterfte is hoog in Malawi en de levensverwachting bij de geboorte is 50 jaar. Hoewel het aantal nieuwe gevallen van HIV/AIDS wel daalt is bijna 10% van de bevolking besmet met de ziekte en wordt minstens 70% van de ziekenhuisbedden in Malawi ingenomen door deze patiënten. 
Het Kinderfonds van Malawi is sinds 1992 actief in Malawi. In die tijd is er een breed scala aan projecten opgestart die zich richten op onderwijs, gezondheid, inkomensvorming, beroepsopleiding en inzetbaarheid van jongeren. De projecten worden altijd kleinschalig en lokaal uitgevoerd en er wordt nauw samengewerkt met de mensen die men probeert te helpen met als doel altijd het "eigendom" zo snel mogelijk over te dragen aan lokale gemeenschappen. 
In Malawi komen kinderen die de middelbare school afmaken op de arbeidsmarkt terecht waar slechts 10% van de afgestudeerden een formele baan vindt. Het primaire doel van het Kinderfonds is om deze kinderen en jong volwassenen de financiële, beroeps-, levens- en ondernemersvaardigheden te bieden die ze nodig hebben om een bedrijf te starten en zelfredzaam te worden door hen vaardigheidstrainingen aan te bieden voor zelfstandig ondernemerschap. Tot op heden werden 920 jongeren opgeleid. Hierbij gaan de cursussen gepaard met activiteiten die ook inkomsten opbrengen. Honderd procent van deze inkomsten gaan weer terug naar het project en worden opnieuw geïnvesteerd.
Heel belangrijk is ook om vrouwen onafhankelijker te maken door het volgen van een opleiding en, nog belangrijker, deze ook af te ronden. Een herbruikbaar maandverband kan bepalen of een meisje op school blijft, of een vrouw haar baan behoudt en er zodoende in slaagt om voldoende voedsel te verbouwen voor zichzelf en haar gezin te voeden. De maandverbanden kunnen gewassen worden en, omdat ze gemaakt zijn van duurzame materialen, gaan ze vele maanden mee. Een simpele oplossing die heeft bewezen een enorme impact te hebben op het leven van Malawische meisjes en vrouwen. Het maken van deze maandverbanden is ook weer een activiteit die de stichting zelf heeft opgezet en waardoor weer inkomsten worden verkregen.
Een ander project van de stichting is het opleiden van doven tot kleermaker of timmerman. In Malawi worden dove mensen vaak over het hoofd gezien. Een chronisch tekort aan leraren gebarentaal zorgt ervoor dat doven niet kunnen communiceren op het werk, met de politie en met gezondheidswerkers. Hun vermogen om werk te vinden, een vaardigheid te leren of een onafhankelijk leven te leiden, wordt hierdoor ernstig aangetast. Een aantal voormalige dove kleermakersleerlingen hebben met elkaar een coöperatie opgericht die de herbruikbare maandverbanden maakt en hebben onlangs een bestelling van 20.000 maandverbanden voor een internationale donor afgerond.
Zo heeft de stichting nog veel meer activiteiten zoals het opzetten, onderhouden, ondersteunen en beheren van onderwijs- en medische instellingen, de bouw van een afdeling Ongevallen en Spoedgevallen en een afdeling voor 24-uurs short stay voor kinderen in een ziekenhuis, distributie van medische apparatuur aan kinderafdelingen van ziekenhuizen, salarisondersteuning voor kinderverpleegkundigen in een ziekenhuis, renovatie van weeshuizen, bouw van lerarenhuizen en klaslokalen bij een school en de bouw van meer dan 70 individuele tehuizen voor weeskinderen.