015-310 58 73
info@wisselbeker.nl
Molenweg 4, 2631 AC Nootdorp

Inloophuis Debora heeft inmiddels al meerdere keren een bijdrage van 1.000 euro mogen ontvangen van onze kringloopwinkel. Niet zo heel vreemd want vrijwel iedereen kent wel iemand die kanker heeft (gehad). Wat en voor wie het Inloophuis is bedoeld is inmiddels bij veel mensen al bekend maar toch nog even een korte introductie.

Het Inloophuis is een ontmoetingsplek voor iedereen die met kanker in aanraking is gekomen, als patiënt, als ex-patiënt, als naaste of als nabestaande. Het is een veilige ruimte waar lotgenoten zichzelf kunnen zijn, waar naar hen geluisterd wordt en waar zij informatie over kanker kunnen vinden. Het is ook een plek waar je afleiding vindt met bijvoorbeeld yoga, schilderen of een ontspannende massage. Waar je kunt praten met mensen die echt begrijpen waar je het over hebt: de herkenning van lotgenoten. Inloophuis Debora staat voor een praatje, ontspanning, warmte en steun. Ook voor kinderen heeft het Inloophuis via Villa Debora speciale activiteiten.

Ook na afloop van de medische behandeling blijft men geconfronteerd worden met gevoelens van onzekerheid en lichamelijke ongemakken als gevolg van de ziekte. Vaak voelen zowel mensen die kanker hebben (gehad) als hun naasten zich beter door ondersteuning van buitenaf. Dat komt de kwaliteit van het leven ten goede en kan leiden tot betere communicatie en bewuster zijn van de fase waarin de ziekte zich bevindt. Wellicht komt dan ook eens het moment dat men de ziekte emotioneel achter zich kan laten.

Uit onderzoek is gebleken dat 96% van de bezoekers van een inloophuis een positief effect ervaart van de informele zorg bij kanker die deze inloophuizen bieden. 84 % vindt dat door het bezoek aan het inloophuis de kwaliteit van hun leven is verhoogd. Men kan zich beter ontspannen en durft beter om hulp te vragen. Landelijk geeft 54% van de gasten aan zich energieker te voelen door het bezoek aan het inloophuis. Een belangrijk onderzoeksresultaat omdat vermoeidheid klacht nummer een is bij kanker. Op dit moment wordt Inloophuis Debora jaarlijks zo'n 4.000 keer bezocht. Met meer financiële ondersteuning kan het inloophuis van waarde zijn voor een nog grotere groep mensen.

Inloophuis Debora is voor een belangrijk deel afhankelijk van de inzet van een grote groep vrijwilligers. Gastvrouwen en gastheren die de gasten verwelkomen. Ze staan altijd klaar met een kop koffie en een luisterend oor. Zij zijn oprecht geïnteresseerd in de gasten en vormen een hecht team. Activiteitenbegeleiders, stuk voor stuk professionals op hun eigen gebied, zetten zich geheel belangeloos in voor het welzijn van de gasten. Maar ook het bestuur, de commissies Fondsenwerving en Public Relations, alsmede de mensen achter de schermen die zorgen voor onderhoud van het pand, de tuin of de ICT, verrichten hun werkzaamheden geheel belangeloos.

Toch kan ook Inloophuis Debora niet zonder inkomsten. Door het coronavirus, waar veel bedrijven door getroffen zijn, neemt het aantal bedrijven dat het inloophuis sponsort, af terwijl de kosten van huur van het pand en salaris van de coördinator wel gewoon doorgaan, evenals allerlei andere kosten zoals verzekeringen, gas, licht en water en kantoorbenodigdheden. Daarom heeft in Inloophuis ook dit jaar weer een beroep gedaan op onze kringloopwinkel voor een bijdrage in de kosten. Omdat ook onze medewerkers en het bestuur allemaal belangeloos in de winkel werken, is er veel sympathie voor de vrijwillige inzet van de medewerkers van het Inloophuis. Het Inloophuis kreeg van onze vrijwilligers dan ook de meeste stemmen van alle goede doelen die op de keuzelijst stonden. 

Meer weten? Neem een kijkje op de website: www.inloophuisdebora.nl 
Wilt u het Inloophuis financieel ondersteunen? Maak uw gift over op het rekeningnummer:

NL93INGB0009 6879 67 ten name van Stichting Inloophuis Delft e.o. onder vermelding van "Schenking".