015-310 58 73
info@wisselbeker.nl
Molenweg 4, 2631 AC Nootdorp

In 2007 bezocht Marjanne Oomen voor het eerst Bali. Een aantal jaren werkte zij afwisselend in Nederland en Indonesië. Doordat zij in Nederland op verschillende werkplekken actief was heeft Marjanne met veel teams, patiëntengroepen en specialisten gewerkt. De mogelijkheid om in een  multidisciplinair team te werken begon zij in Indonesië op een gegeven ogenblik toch wel erg te missen. Gelukkig heeft zij ook gezien dat Indonesië op het gebied van gezondheidszorg grote veranderingen heeft ondergaan. Desondanks is het voor de bewoners vaak nog onduidelijk welke (revalidatie)mogelijkheden er op welke plekken worden geboden. Aangezien de ontwikkeling op (para)medisch gebied heel snel gaat, zou een samenwerking en structuur, die in Nederland al zo gewoon is, in Indonesië een aanzienlijke meerwaarde kunnen zijn. Deze constatering was voor Marjanne de aanleiding om te starten met de ontwikkeling van de Stichting "Stepping Stones" voor de kinderen en gezondheidswerkers die betrokken zijn bij deze kinderen. 

Stepping Stones heeft als visie: het neerleggen van hun diensten als "stapstenen" en met elkaar verbinden om de juiste zorg te verlenen voor een kind met een fysieke beperking. De missie is om ieder fysiek beperkt kind in Indonesië op de best mogelijke manier te helpen om daarmee tot optimale zelfstandigheid en participatie te komen. Het doel is dat ieder kind in Indonesië gebruik moet kunnen maken van goede revalidatiezorg. Omdat de ervaring heeft geleerd dat er nog vele stapstenen worden gemist of dat ouders niet weten waar ze terecht kunnen, richt de stichting zich vooral op:

- het creëren van nog missende stenen
- het verbinden van bestaande stenen
- een hand bieden aan degene voor het nemen van een volgende stap
- het verbeteren en verstevigen van de huidige stenen.
Dit geldt voor alle activiteiten van de stichting. Om maatwerk te kunnen bieden aan elke patiënt is het van belang dat paramedici en medisch specialisten hun expertise optimaliseren en kunnen toepassen in dagelijkse situaties. Hierdoor kan het beste zorgpad worden samengesteld voor kinderen met een beperking en hun ouders. Door educatie aan het netwerk te bieden, zoals verloskundigen en hulpverleners, wordt kennis over (fysieke) beperkingen van kinderen, maar vooral ook de mogelijkheden, vergroot. Daarnaast wordt educatie aangeboden aan ouders, zodat zij begrijpen welke zorg er nodig is voor hun kind. Dankzij een sterk netwerk met nauwe samenwerking en goede educatie, kan worden gewerkt aan het bieden van optimale zorg aan het kind. De focus ligt hierbij op "vroegsignalering". Het eerder herkennen van een beperking en starten met optimale zorg. De stichting heeft niet de ambitie om een behandelcentrum te zijn. Er worden geen taken en werkzaamheden van lokale instanties overgenomen, dat zijn juist de bestaande "stenen" die de stichting wil verstevigen.