015-310 58 73
info@wisselbeker.nl
Molenweg 4, 2631 AC Nootdorp

Het goede doel voor de maand maart is de African Foundation. Deze stichting werd in 1992 opgericht om mensen die in belangrijke plattelandsgemeenschappen in de buurt van beschermde gebieden leven, te verbeteren, vaardigheden bij te brengen en te versterken. De stichting gelooft dat, om echte ontwikkeling te laten plaatsvinden, niet alleen de natuurlijke omgeving en dieren in het wild gekoesterd moeten worden, beschermd en behouden, maar ook de mensen, hun cultuur en gebruiken. Door samen te werken met gemeenschappen, regeringen en de particuliere sector, ondersteunt African Foundation de ontwikkeling van duurzame projecten die gemeenschappen sterker maken en bijdragen aan het behoud van het land en de natuur in Afrika.

De stichting houdt zich onder andere bezig met gezondheidszorg, onderwijs, behoud van natuur en milieu. het ter beschikking stellen van beurzen voor studenten, plattelandsontwikkeling e.d. Voor wat betreft de gezondheidszorg kan opgemerkt worden dat veel plattelandsgemeenschappen geen makkelijke toegang hebben tot ziekenhuizen en lokale zorginstellingen. Africa Foundation werkt samen met gemeenschappen en gemeenten om de toegang tot medische diensten te verbeteren. Dit omvat het bouwen van klinieken en accommodatie voor gezondheidswerkers, het faciliteren van initiatieven voor gemeenschapszorg en het ontwikkelen van boorgaten en dammen voor veilig drinkwater. Toegang tot veilige sanitaire voorzieningen blijft ook een groot probleem in arme plattelandsgemeenschappen.

"Onderwijs is het krachtigste wapen dat je kunt gebruiken om de wereld te veranderen" zie Nelson Mandela al. Africa Foundation ondersteunt gemeenschappen om de kwaliteit van en toegang tot onderwijs te verbeteren, van ontwikkelingscentra voor jonge kinderen tot de lagere en middelbare school. Onderwijs op tertiair niveau wordt aangeboden via beurzen, waardoor jongeren de kans krijgen om naar een hogeschool of universiteit te gaan. Het Community Leaders Education Fund (CLEF) biedt beurzen en psychosociale ondersteuning aan plattelandsjongeren uit Zuid-Afrika, Botswana, Namibië, Tanzania en Kenia. De beurs is ontstaan uit de erkenning van gemeenschapsleiders dat, op de cirkel van armoede op het Afrikaanse platteland echt te doorbreken, jongeren toegang moeten hebben tot tertiair onderwijs om de vaardigheden te verwerven om hun inzetbaarheid te vergroten. Sinds 1996 heeft het fonds meer dan 800 beurzen toegekend aan meer dan 500 studenten, die niet alleen hun leven hebben veranderd, maar ook dat van hun directe en bredere familie, door het rimpeleffect dat wordt gevoeld door het genereren van inkomsten binnen een gezin. Door zakelijk mentorschap en ontwikkeling te bieden, ondersteunt African Foundation het genereren van duurzame inkomsten voor mensen die in plattelandsgemeenschappen wonen, bijvoorbeeld door het organiseren van ambachtelijke markten. Het maken en verkopen van ambachten en sieraden voor toeristen die  de nabijgelegen beschermde gebieden bezoeken, is een populaire mogelijkheid om inkomsten te genereren. Ondanks vaardigheid en vastberadenheid hebben de ambachtslieden vaak beperkt succes bij het behalen van een consistente verkoop en een duurzaam inkomen. African Foundation ondersteunt ambachtlieden om niet alleen hun productkwaliteit en assortiment te ontwikkelen, maar ook hun financiële en zakelijke kennis te ontwikkelen en de ontwikkeling van infrastructuur te vergemakkelijken om een verscheidenheid aan klanten aan te treken.

Ook houdt de Stichting zich bezig met verbetering van de productiviteit en toegang tot markten voor de lokale boeren. Landbouw is de basis van het levensonderhoud van de meeste gezinnen op het platteland. Door een gebrek aan apparatuur, expertise en toegang tot markten zijn de productiesnelheden en winsten niet optimaal voor veel boeren. African Foundation ondersteunt kleinschalige boerderijen met verbeterde toegang tot water en irrigatie, landbouwapparatuur, schaduwinfrastructuur en koppelingen met potentiele kopers. Door dit te doen, verbetert African Foundation het inkomen van boeren en verbetert de capaciteit om anderen in dienst te nemen naarmate hun productie toeneemt. Daarnaast biedt het lokale aannemersprogramma mentorschap op maat voor ambachtslieden die in landelijke gemeenschappen werken. Na een behoefte-analyse worden trainings- en ervaringsmogelijkheden geboden, inclusief toegang tot vaardigheidscertificaten. Via dit programma worden aannemers bijgeschoold en kunnen ze meer werk en werk van hogere waarde veiligstellen. Ze creëeren ook banen naarmate hun bedrijf groeit.