015-310 58 73
info@wisselbeker.nl
Molenweg 4, 2631 AC Nootdorp

De stichting Kans tegen Kanker is gestart in 2012 door Han Heerkens. Zelf overleed de heer Heerkens in 2016 aan de ziekte na een jarenlange, dappere strijd tegen de ziekte. Zijn partner, kinderen, familie, vrienden en kennissen zetten de strijd tegen kanker daarna voort via de Stichting Kans tegen Kanker. De stichting is geregistreerd als volwaardige ANBI-instelling.

De visie van de Stichting is dat ieder mens met de diagnose kanker recht heeft op een maximale kans in de strijd tegen de ziekte. Ook als die kans ligt in behandeling in het buitenland. De kosten daarvan mogen absoluut geen belemmering zijn. Als zorgverzekeraars in Nederland de kosten niet kunnen/willen betalen,  biedt de stichting Kans tegen Kanker financiële ondersteuning. Dat geldt voor alle patiënten die de kosten zelf niet kunnen dragen. De steun is gericht op directe (financiële) hulp bieden aan individuele kankerpatiënten voor behandeling in Nederland en in het buitenland, als de zorgverzekering het niet vergoedt. Die steun is uiteraard wel gebonden aan voorwaarden zoals beschreven in het "Uitkeringsreglement" van de Stichting.

De strijd tegen kanker is belangrijk voor elke individuele patiënt en voor de samenleving als geheel. Daarom zet de stichting Kans tegen Kanker zich ook in voor onderzoek. Als kankerpatiënt kun je voor behandeling soms beter en sneller terecht in het buitenland. Zorgverzekeraars vergoeden die kosten niet altijd of maar beperkt. Ook komt het voor dat een door een arts voorgeschreven aanvullende behandeling en/of middelen, niet of beperkt worden vergoed. Daarom biedt Kans tegen Kanker in die situaties, financiële ondersteuning. Deze ondersteuning kan de Stichting bieden dankzij sponsoracties en -donaties. De bijdragen komen zowel van particulieren als bedrijven en verenigingen. De inzet van vele enthousiaste vrijwilligers is onmisbaar voor de stichting. 

Zie voor meer informatie www.kanstegenkanker.nl