015-310 58 73
info@wisselbeker.nl
Molenweg 4, 2631 AC Nootdorp

Stichting Rondom Baba werkt in Mali aan duurzame ontwikkeling van de leef- en werkomstandigheden van de extreem armen en streeft ernaar om door opleiding en werk in combinatie met gedrags- en cultuurverandering de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken. Daarvoor is de gemeenschap Here Bugu (plaats van vrede) opgezet waar samen wordt geleefd, gewerkt, gespeeld en geleerd. Op de website www.rondombaba.nl is te lezen dat, door aan te sluiten bij oude, waardevolle tradities en van daaruit een nieuw samenwerkingsmodel en nieuw gedrag te ontwikkelen, stap voor stap, een duurzaam project ontstaat dat gedragen wordt door de bevolking zelf.

Vanuit het motto "neem het beste van je cultuur en deel het met het beste van de cultuur van een ander", worden negatieve ontwikkelingen overwonnen en omgezet in positieve acties. Daarmee wordt de weerbaarheid en de vitaliteit van de betrokkenen versterkt. Kernwaarden hierbij zijn: bottom-up, wederkerigheid, al doende leren, inspelen op dagelijkse situaties en respect en gelijkwaardigheid. De focus ligt hierbij op het samenwerkingstraject waarbij communicatie, creativiteit, fantasie en openheid de belangrijkste ingredienten zijn. 

In Mali is sprake van groeiende ongelijkheid tussen arm en rijk. Dit drijft de allerarmsten, en met name de jeugd, in een isolement van waaruit zij steun zoeken bij - en doelwit worden van - radicale organisaties. Het werk van Here Bugu legt de nadruk op het opdoen van positieve kennis en ervaring. Zij versterken het gevoel van eigenwaarde en geven de participanten een stem.

De stichting wil, door het genereren en beheren van fondsen voor onderwijs, gezondheidszorg en openbare voorzieningen het algemeen belang dienen. Alle projecten dienen te zorgen voor arbeidsplaatsen, het betrekken van mensen bij het programma en uiteindelijk ook inkomsten te verdienen die herinvesteerd kunnen worden in de verdere ontwikkeling van Here Bugu. Zo wordt er gewerkt in de bouw, veeteelt, land- en tuinbouw, duurzame energie, onderwijs en scholing voor volwassenen. In de toekomst wil men verder nog festivals organiseren, uitwisseling op het gebied van podiumkunsten en tours met toeristen.