015-310 58 73
info@wisselbeker.nl
Molenweg 4, 2631 AC Nootdorp

Stichting Oekraïne heeft hulp nodig heeft als doelstelling om vooral medische hulpgoederen

in te zamelen voor zorginstellingen en in het bijzonder ziekenhuizen in Oekraïne. Hiermee wil men de patiëntenzorg en de leefomstandigheden verbeteren. Daarnaast richt men zich ook op kindertehuizen, ouderen, mensen in nood en vluchtelingen uit oost-Oekraïne. De stichting is in 2007 opgericht en actief in meerdere regio's. Door goede communicatie en samenwerking met lokale organisaties wordt gekeken of de aangeboden hulpgoederen daadwerkelijk aansluiten op de noodzakelijke behoeften. Daarbij streeft de organisatie naar optimale efficiëntie en doeltreffendheid. Tijdens elk gezoek aan Oekraïne worden de hulpgoederen gecontroleerd. De reis- en verblijfkosten worden door het bestuur en de vrijwilligers zelf bekostigd en gaan niet ten koste van donaties. Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden. Daarmee kan de stichting garanderen dat de bijdragen volledig ten gunste komen aan de hulpverlening. 

De hulpgoederen bestaan voornamelijk uit duurzame medische goederen zoals ziekenhuisbedden, matrassen, rolstoelen, rollators, medische instrumenten en gebruiksgoederen waaronder katheters, stomamateriaal, verband- en incontinentiemiddelen. Deze goederen ontvangt de stichting vooral dankzij de steun van meerdere Nederlandse ziekenhuizen en andere medische organisaties. Naast medisch gerelateerde hulpgoederen worden er ook dekens, speelgoed, kleding en andere goederen ingezameld. Alle goederen worden door vrijwilligers gecontroleerd en, indien nodig, opnieuw verpakt, waardoor de kwaliteit van de hulpverlening wordt gewaarborgd. De grootte van de hulpverlening is niet het belangrijkste. Helaas zijn er nog (te) veel Oekraïense ziekenhuizen die dringend hulp nodig hebben. Sinds de oprichting van de stichting zijn er al heel veel goederen geleverd, maar hulpverlening gaat niet alleen om grote aantallen, zo is de stichting van mening. De glimlach van een kind in nood die speelgoed krijgt, is onbetaalbaar.