015-310 58 73
info@wisselbeker.nl
Molenweg 4, 2631 AC Nootdorp

Toen op 8 augustus 2013 totaal onverwacht, na 7 maanden zwangerschap, Miracle werd geboren, werden zijn ouders, Nicoline Tresfon en Jonathan Ogidi-Nkwankwo, zich bewust van de primitieve omstandigheden waarin Miracle ter wereld kwam in het Federal Medical Centre in zuid-oost Nigeria. 

Zij werden daar geconfronteerd met de beperkte middelen waarmee dit ziekenhuis prille kinderlevens probeerde te redden. Ook zagen zij toen de concrete behoeften op het gebied van medische apparatuur en hulpmiddelen. Zo stierven er pasgeboren baby's vanwege het tekort aan couveuses. Een schrijnende werkelijkheid die met eenvoudige middelen voorkomen kan worden.

Hun persoonlijke ervaring van de geboorte van Miracle en de toewijding van de artsen en het verplegend personeel in het FMC in Umuahia Nigeria, die alles in het werk stelden om kinderlevens te redden met de beperkte beschikbare middelen hebben Nicoline en Jonathan geinspireerd om de Stichting Dare 2 Care op te richten. Het is een organisatie zonder winstoogmerk, die zich richt op het inzamelen van geschonken medische materialen voor vroeg geborenen en zieke kinderen op de intensive care van het Federal Medical Centre. Bovendien biedt Dare 2 Care ondersteuning in de verschillende uitdagende situaties op de afdeling vroeg geborenen. Ook heeft de stichting als missie om het transport van de aangeboden hulpmiddelen te volgen en erop toe te zien dat de ingezamelde goederen ook daadwerkelijk op de juiste plek terecht komen. 

De missie van de stichting volgens de website is:

- om de verouderde huisvesting van het FMCU en haar medische beperkingen aan het licht te brengen;
- om de realiteit en het contrast tussen het FMCU en de westerse ziekenhuizen te laten zien;
- om premature en zieke kinderen een betere kans op overleven te bieden;
- om een samenwerkingsverband tot stand te brengen tussen het FMC en de betrokken personen en instanties om gezamenlijk de doelen van de Stichting Dare2Care te verwezenlijken.

Een van de doelstellingen van de stichting is onder andere om voorlichting te geven aan donoren over de moeilijker ervaringen die moeders en hun kinderen tegenkomen in Nigeria en hoe geholpen kan worden om de kindersterfte tegen te gaan en om het personeel van het FMCU te helpen bij de implementatie, logistiek en ontwikkeling van de gedoneerde goederen voor het ziekenhuis. 

Kijk voor meer informatie op de website: www.stichtingdare2care.nl