015-310 58 73
info@wisselbeker.nl
Molenweg 4, 2631 AC Nootdorp

De Zonnebloem, afdeling Delft

De Zonnebloem is er voor mensen met een fysieke beperking vanaf 18 jaar, die door deze beperking eenzaam zijn of in een sociaal isolement dreigen te raken. De Zonnebloem afdeling Delft is een groep vrijwilligers m/v die zich met veel enthousiasme inzet om de gasten te verblijden met een huisbezoekje en voor hen regelmatig een uitstapje of bijeenkomst te organiseren. Daardoor wil de Zonnebloem een positieve bijdrage leveren aan het leven van mensen uit de eigen wijk die door ziekte, handicap of gevorderde leeftijd lichamelijke beperkingen hebben en voor wie als gevolg daarvan een sociaal isolement dreigt.

De afdeling Delft maakt deel uit van de landelijke Vereniging De Zonnebloem die ca. 1200 plaatselijke afdelingen telt. De afdeling Delft-west bestaat uit 40 vrijwilligers. Een groot aantal daarvan bezoekt 1 x in de twee weken een gast aan huis. Gewoon voor een praatje en/of een kopje koffie. Gezelschap, contact en een goed gesprek staan tijdens het Zonnebloembezoek centraal. Maar ook andere activiteiten worden door de gasten zeer gewaardeerd. Gemiddeld worden er 8 activiteiten per jaar georganiseerd. Er zijn vrijwilligers die mee gaan met een activiteit en/of voor vervoer zorgen met hun eigen auto. Dit laatste om de kosten te drukken.

De afdeling vierde in 2009 haar 25-jarig bestaan. Een paar dames in het Westerkwartier zijn ooit begonnen met het bezoeken van zieke mensen in de wijk. Kort daarop, in 1984, is de afdeling West opgericht. De afdeling telt inmiddels ca. 90 gasten die regelmatig bezoek ontvangen van een vrijwilliger van de Zonnebloem en/of deelnemen aan een activiteit. Vaak hebben de gasten nog een onuitgesproken wens. Naast bezoek aan huis van een vaste vrijwilliger en de jaarlijkse dagactiviteiten is er ook nog meer mogelijk zoals samen met een vrijwilliger een terrasje pakken, naar het strand of theater.

Voor regionale Zonnebloemvakanties komen mensen in aanmerking die rolstoelgebonden zijn of een bepaalde mate van zorg behoeven. Hiervoor is echter wel een strenge selectie. Mensen met een lichamelijke beperking kunnen ook de rolstoelauto van de afdeling voor een of enkele dagen huren.