Startpagina

voorzitter

dhr G.A. van de Schootbrugge

secretaris

mevrouw J. van Hagen-Uphus

penningmeester

de heer B. van Hagen

algemeen bestuurslid

mevr  P. Holierhoek

Coördinatrice

Mevr B. Langezaal


De coordinatrice is geen lid van het bestuur maar is verantwoordelijk voor het dagelijks reilen en zeilen in de winkel en  voor de uitvoering van het beleid zoals dat door het bestuur is vastgesteld.


Vrijwilligers

Iedereen die bij de kringloopwinkel werkt is vrijwilliger en dus onbetaald hoewel onze vrijwilligers eigenlijk onbetaalbaar zijn. Voor alle werkzaamheden in en rond de winkel heeft de Stichting de beschikking over 30 - 40 vrijwilligers.

De vrijwilligers zorgen voor het inzamelen, schoonmaken, controleren en eventueel repareren, prijzen en in de winkel zetten van de ontvangen spullen. Ook het gebouw zelf moet schoongehouden worden. Daar zijn onze vrijwilligers wekelijks vele uren mee bezig en ook voor de verkoop op woensdag en zaterdag in beide lokalen en buiten is een grote groep vrijwilligers nodig.


 Meer info