Startpagina

Lokale doelen

Onder lokale doelen wordt verstaan doelen die binnen de kern Nootdorp van de gemeente Pijnacker-Nootdorp worden gerealiseerd en/of een voor de gemeenschap aanwijsbaar belang dienen. Het doel moet geïnitieerd en gedragen worden door (een organisatie van) de inwoners van de gemeente. Er moet dus echt sprake zijn van een gemeenschapsbelang en het betreft een activiteit met een duidelijk begin en einde. Het bestuur beslist over de toewijzing en over de hoogte van het toe te kennen bedrag.


Hulp bij rampen

Als er ergens op de wereld sprake is van een noodsituatie of ramp (overstromingen, orkanen, hongersnood, oorlog) e.d. dan wordt er door het bestuur bekeken of een bijdrage kan worden verleend. Ook de hoogte van de bijdrage wordt door het bestuur bepaald.


Aanmelden goede doelen

Wilt u een goed doel aanmelden ga dan naar deze pagina.


Grote goede doelen

Op de volgende pagina kunt u lezen over onze grote goede doelen.Er kunnen door goede doelen weer aanvragen voor een bijdrage worden ingestuurd. Wel hebben we een nieuw criterium ingevoerd en dat is dat wij alleen nog aanvragen in behandeling nemen van goede doelen waarvan de statutaire vestigingsplaats binnen de provincie Zuid-Holland valt. Is de stichting buiten de provincie gevestigd dan kunnen wij uw aanvraag helaas niet meer in behandeling nemen vanwege de grote stroom aan aanvragen die wij in het verleden hebben binnen gekregen. Onder het kopje “aanmelden goede doelen” kunt u doorklikken naar het aanmeldformulier.